11 | 12 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.12.2020. sēdes Nr. 51 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

14.12.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

14.12.2020. SĒDES NR. 51 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. V. Freimanis Ogļu iela bez numura
(62. grupa, 2047. grunts)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Lielās ielas sarkanās līnijas
(kadastra apzīmējumi 0100 110 9001, 0100 110 0203, 0100 110 0204),
pie krustojuma ar Bangu ielu
1.2.2. V. Freimanis Tīklu iela 2
(62. grupa, 28. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 062 0083)
1.2.3. V. Freimanis Ceriņu iela 17
(82. grupa, 301. grunts)
1.2.4. V. Freimanis Labraga iela 21
(99. grupa, 2122. grunts)
1.2.5. V. Freimanis Liepājas iela 78
(105. grupa, 124. grunts)
1.2.6. V. Kondrāte Skanstes iela 70
(24. grupa, 1. grunts)
1.2.7. V. Kondrāte Krāsotāju iela 7
(34. grupa, 2010. grunts)
1.2.8. V. Kondrāte Bruņinieku iela 14
(22. grupa, 5. grunts)
1.2.9. V. Kondrāte Pildas iela 1 (71. grupa, 207. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0236);
Zemesgabals bez adreses
(kadastra apzīmējums 0100 071 2595),
pie Pildas ielas 1
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Andrejostas iela 27
(11. grupa, 135. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0079)
1.2.11. G. Šteingolde-Varna Ropažu iela 16
(86. grupa, 7. grunts)
1.2.12. G. Šteingolde-Varna Krapes iela 1
(68. grupa, 211. grunts)
1.2.13. G. Šteingolde-Varna Roberta Feldmaņa iela 9
(84. grupa, 2040. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Imantas 3. līnijas sarkanās līnijas
(99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9007),
pie Imantas 3. līnijas 15
1.3.2. V. Freimanis Kalnciema iela 23
(60. grupa, 62. grunts)
1.3.3. V. Freimanis Volguntes iela 36
(76. grupa, 457. grunts)
1.3.4. V. Freimanis Lejupes iela 5
(119. grupa, 364. grunts)
1.3.5. V. Kondrāte Bruņinieku iela 78
(32. grupa, 9. grunts)
1.3.6. V. Kondrāte Stopiņu ielas teritorija
(kadastra apzīmējums 0100 071 9027), pie Stopiņu ielas 26
1.3.7. V. Kondrāte Andromedas gatve 3
(71. grupa, 2185. grunts)
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Dzelzavas iela 6A
(70. grupa, 2116. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0252)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Mazās Juglas ielas teritorija,
kadastra apzīmējums 0100 123 9001, pie Mazās Juglas ielas 9
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Mārkalnes iela 1A
(91. grupa, 137. grunts)
1.3.11. G. Šteingolde-Varna Jaunciema 2. līnija 20B
(114. grupa, 825. grunts)
1.3.12. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez adreses
(12. grupa, 2053. grunts),
pie Sermuliņu ielas
1.3.13. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals ar kadastra
 apzīmējumu 0100 113 0374,
pretī Augusta Dombrovska ielai 9C
1.3.14. G. Šteingolde-Varna Paegļu iela 15
(120. grupa, 2598. grunts)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                         I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X