12 | 02 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 15.02.2021. sēdes Nr. 7 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

15.02.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

15.02.2021. SĒDES NR. 7 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Durbes iela 2
(kadastra apzīmējums 0100 061 0218)
1.2.2. V. Freimanis Jelgavas iela 8
(kadastra apzīmējums 0100 050 0111);
Jelgavas iela 12
(kadastra numurs 0100 050 0110,
kadastra apzīmējums 0100 050 0067);
Jelgavas iela bez numura
(kadastra apzīmējums 0100 050 2029)
1.2.3. V. Kondrāte Pildas iela 1
(71. grupa, 207. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 071 0236)
1.2.4. V. Kondrāte Purvciema iela bez numura
(kadastra apzīmējums 0100 070 0316)
1.2.5. V. Kondrāte Satiksmes pārvads
no Tvaika ielas uz Kundziņsalu
1.2.6. L. Konrade Ielejas iela 48
(kadastra apzīmējums 0100 108 0292)
1.2.7. L. Konrade Skandu iela 5
(kadastra apzīmējums 0100 080 2250)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Augļu iela 8
(kadastra apzīmējums 0100 058 0151)
1.3.2. V. Freimanis Ojāra Vācieša iela 27
(kadastra apzīmējums 0100 055 0212)
1.3.3. V. Freimanis Valtaiķu iela 43D
(kadastra apzīmējums 0100 099 2288)
1.3.4. V. Kondrāte Pērnavas iela 54
(kadastra apzīmējums 0100 036 0101)
1.3.5. V. Kondrāte Zemesgabals bez adreses
(kadastra apzīmējums 0100 047 0027), pie Rēznas ielas 10
1.3.6. V. Kondrāte Lubānas iela 155
(kadastra apzīmējums 0100 121 1563); Reinvaldu iela 30
(kadastra apzīmējums 0100 121 0981)
1.3.7. V. Kondrāte Amoliņa iela 5
(kadastra apzīmējums 0100 128 0194)
1.3.8. V. Kondrāte Pakalnes iela 18
(kadastra apzīmējums 0100 120 0568)
1.3.9. L. Konrade Izvaltas iela 2
(kadastra apzīmējums 0100 078 0225)
1.3.10. V. Kondrāte Jaunciema gatve 271
(kadastra apzīmējums 0100 113 2254)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                         I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X