13 | 12 | 2019
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 16.12.2019. sēdes Nr. 51 darba kārtība

APSTIPRINU:
V. Stepaņenko

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

RĀTSLAUKUMS 1; 16.12.2019. PLKST. 11.00
511. kabinets

 

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

16.12.2019. SĒDES NR. 51 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. V. Kondrāte Bruņinieku iela 5
(23. grupa, 110. grunts)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece [..]
1.2.2. E. Biseniece [..]
1.2.3. E. Biseniece Dāliju iela bez numura
(105. grupa, 2154. grunts),
pie Dāliju ielas 20D
1.2.4. E. Biseniece Līves iela 7D
(105. grupa, 462. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 105 0459)
1.2.5. E. Biseniece Valtaiķu iela 66
(99. grupa, 2027. grunts)
1.2.6. E. Biseniece Kauguru iela 10
(75. grupa, 114. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 075 0796)
1.2.7. V. Kondrāte Pētersalas iela 5
(11. grupa, 51. grunts)
1.2.8. V. Kondrāte Augšiela 1
(37. grupa, 2003. grunts)
1.2.9. V. Kondrāte Grēdu iela 15
(48. grupa, 151. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 048 0145)
1.2.10. V. Kondrāte Krustpils iela 53A
(121. grupa, 1339. grunts)
1.2.11. V. Kondrāte Dārzciema iela 86
(121. grupa, 1267. grunts)
1.2.12. V. Kondrāte Stigu iela 8
(92. grupa, 2026. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. E. Biseniece Kraujas iela 2
(127. grupa, 254. grunts)
1.3.2. E. Biseniece Sārtes iela 33 (106. grupa, 517. grunts)
1.3.3. E. Biseniece Ojāra Vācieša ielas sarkanās līnijas,
kadastra apzīmējums 0100 055 9000, pie Torņakalna ielas 32
1.3.4. E. Biseniece Šampētera iela 125
(81. grupa, 309. grunts)
1.3.5. E. Biseniece Kuldīgas iela 36A
(60. grupa, 276. grunts)
1.3.6. E. Biseniece Garozes iela 28
(74. grupa, 260. grunts)
1.3.7. E. Biseniece Hermaņa iela 7 (57. grupa, 17. grunts)
1.3.8. V. Kondrāte Stabu ielas sarkanās līnijas ar kadastra apzīmējumu 0100 029 2009,
pie Stabu ielas 42.
1.3.9. V. Kondrāte Aristida Briāna iela 13
(24. grupa, 98. grunts)
1.3.10. V. Kondrāte Maskavas iela 185
(46. grupa, 123. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 046 0169)
1.3.11. V. Kondrāte Mazā Lubānas iela 11
(47. grupa, 62. grunts)
1.3.12. V. Kondrāte Ilūkstes iela 109
(71. grupa, 1542. grunts)
1.3.13. V. Kondrāte Anitas iela 6
(113. grupa, 39. grunts)
1.3.14. V. Kondrāte Zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr. 0100 092 2217, pie Braila ielas 3

 Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X