16 | 10 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 19.10.2020. sēdes Nr. 43 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

19.10.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

19.10.2020. SĒDES NR. 43 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Jūrmalas gatve 71
(93. grupa, 4. grunts)
1.2.2.  
E. Biseniece
Raņķa dambis bez numura
(49. grupa, 135. grunts),
Uzvaras parka teritorijā
1.2.3. E. Biseniece Lejupes iela 5
(119. grupa, 364. grunts)
1.2.4. E. Biseniece Lejupes iela 5
(119. grupa, 364. grunts)
1.2.5. E. Biseniece Volguntes iela 28
(76. grupa, 376. grunts)
1.2.6. V. Kondrāte Bruņinieku iela 14
(22. grupa, 5. grunts)
1.2.7. V. Kondrāte Kalsnavas iela bez numura
(70. grupa, 2167. grunts)
1.2.8. G. Šteingolde-Varna Krišjāņa Barona iela 130 k-9
(35. grupa, 2025. grunts)
1.2.9. G. Šteingolde-Varna Kronvalda bulvāris 2
(10. grupa, 162. grunts),
Simtgades aleja,
kadastra apzīmējums 0100 010 0120,
zemesgabals bez adreses,
kadastra apzīmējums 0100 010 0088
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Krīvu iela 20
(115. grupa, 267. grunts)
1.2.11. G. Šteingolde-Varna Duntes iela 11A
(17. grupa, 2013. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. E. Biseniece Imantas 3. līnijas sarkanās līnijas (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9007), pie Imantas 3. līnijas 15
1.3.2. E. Biseniece Zemesgabals bez adreses (63. grupa, 8. grunts) un Zemesgabals bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7
1.3.3. E. Biseniece Progresa iela 6A
(93. grupa, 84. grunts)
1.3.4. E. Biseniece Skaru ielas sarkanās līnijas (82. grupa, 502. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0473), pie Skaru ielas 3, 5
1.3.5. E. Biseniece Slokas iela 88
(66. grupa, 161. grunts)
1.3.6. E. Biseniece Riekstu iela 14
(66. grupa, 366. grunts)
1.3.7. E. Biseniece Amālijas ielas sarkanās līnijas (58. grupa, 42. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0033), pie Amālijas ielas 5A
1.3.8. E. Biseniece Cēres iela 81
(106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935)
1.3.9. E. Biseniece Lutriņu iela 8A
(105. grupa, 494. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0487)
1.3.10. E. Biseniece Ugāles iela 8
(75. grupa, 439. grunts)
1.3.11. E. Biseniece Līves iela 7A
(105. grupa, 218. grunts)
1.3.12. E. Biseniece Āpšu iela 1
(53. grupa, 249. grunts)
1.3.13. E. Biseniece Āpšu iela 6
(53. grupa, 243. grunts)
1.3.14. V. Kondrāte Laboratorijas iela 24
(36. grupa, 85. grunts)
1.3.15. V. Kondrāte Zemitāna ielas sarkanās līnijas (35. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 2071), pie Zemitāna ielas 5
1.3.16. V. Kondrāte Ģertrūdes iela 109
(32. grupa, 71. grunts)
1.3.17. V. Kondrāte Dārziņu 10. līnijas sarkanās līnijas ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9023, pie Dārziņu 10. līnijas 49
1.3.18. V. Kondrāte Līksnas iela 10
(46. grupa, 83. grunts)
1.3.19. V. Kondrāte Aviācijas iela 11
(78. grupa, 2244. grunts)
1.3.20. V. Kondrāte Bultu iela 8
(78. grupa, 223. grunts)
1.3.21. G. Šteingolde-Varna Pakalniešu iela 7
(91. grupa, 214. grunts)
1.3.22. G. Šteingolde-Varna Vitrupes iela 29
(68. grupa, 170. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 068 0248)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                          I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X