17 | 04 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.04.2020. sēdes Nr. 17 darba kārtība

 UZMANĪBU!

ŅEMOT VĒRĀ VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU “COVID-19” VĪRUSA DĒĻ, RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDES UZ LAIKU TIEK SLĒGTAS, APMEKLĒTĀJI SĒDĒS NETIEK PIEŅEMTI!

 

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

20.04.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

20.04.2020. SĒDES NR. 17 DARBA KĀRTĪBA

 1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. K. Vilciņa Mazā Nometņu iela 17A
(57. grupa, 40. grunts)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Skandu iela 5
(80. grupa, 2250. grunts)
1.2.2. K. Vilciņa Kalnciema iela 9
(61. grupa, 53. grunts)
1.2.3. V. Kondrāte Brīvības iela 188
(27. grupa, 71. grunts)
1.2.4. V. Kondrāte Maskavas iela 256 k-1
(78. grupa, 2172. grunts)
1.2.5. V. Kondrāte Reinvaldu iela 17
(92. grupa, 586. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 092 0788)

 1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. E. Biseniece Zemesgabals bez adreses
(93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0089);
Trīsstūra un Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās,
pie Kooperatīva ielas 15
1.3.2. E. Biseniece Zemesgabals bez adreses
(93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0089);
Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās, pie Vecumnieku ielas 46
1.3.3. K. Vilciņa Virgas iela 12
(82. grupa, 46. grunts)
1.3.4. K. Vilciņa Ventspils iela 47
(75. grupa, 297. grunts)
1.3.5. K. Vilciņa Alsungas iela 9A
(83. grupa, 98. grunts)
1.3.6. V. Kondrāte Maskavas iela 254
(78. grupa, 323. grunts),
pie Glūdas ielas 1B
1.3.7. V. Kondrāte Maskavas iela 52
(43. grupa, 5. grunts)
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Indrānu iela 22
(26. grupa, 179. grunts)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna zemesgabals bez numura, kadastra apzīmējums 0100 089 2085;
Biķernieku iela 50
(89. grupa, 182. grunts)
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez numura,
kadastra apzīmējums 0100 089 2085;
Biķernieku iela 50
(89. grupa, 182. grunts)
1.3.11. G. Šteingolde-Varna Ropažu iela 37
(86. grupa, 25. grunts)
1.3.12. G. Šteingolde-Varna Mēness iela 3
(26. grupa, 24. grunts),
pie ēkas Mēness ielā 21 k-1
1.3.13. G. Šteingolde-Varna Duntes iela 28
(17. grupa, 44. grunts)
1.3.14. G. Šteingolde-Varna Siguldas prospekts 6
(94. grupa, 109. grunts)
1.3.15. G. Šteingolde-Varna Rāmuļu iela 37
(14. grupa, 2080. grunts)
1.3.16. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez numura,
kadastra apzīmējums 0100 013 0034,
pie Ilzenes ielas 1A

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                           I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X