19 | 03 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.03.2021. sēdes Nr. 12 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

22.03.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

 

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

22.03.2021. SĒDES NR. 12 DARBA KĀRTĪBA

 1. Iesniegumu izskatīšana

 1.1 PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. V. Freimanis Ziepniekkalna iela 46A
(kadastra apzīmējums 0100 119 2189);
Lapotnes iela 24
(kadastra apzīmējums 0100 119 0469);
Lapotnes iela 28
(kadastra apzīmējums 0100 119 0467);
Kazdangas iela 1A
(kadastra apzīmējums 0100 119 0408)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Zalves iela 66
(kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357)
1.2.2. V. Kondrāte Maskavas iela 109
(kadastra apzīmējums 0100 044 0068)
1.2.3. L. Konrade Mazā Bolderājas iela 5
(kadastra apzīmējums 0100 080 0409)
1.2.4. G. Šteingolde-Varna Skanstes iela 70
(kadastra apzīmējums 0100 024 0001)
1.2.5. G. Šteingolde-Varna Atlantijas iela 87
(kadastra apzīmējums 0100 120 2456)

 1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Vienības gatve 103
(kadastra apzīmējums 0100 107 0010)
1.3.2. V. Freimanis Atpūtas iela 13
(kadastra apzīmējums 0100 056 0207)
1.3.3. V. Freimanis Šautuves iela bez numura
(kadastra apzīmējums 0100 073 0546),
pie Šautuves ielas 2
1.3.4. V. Freimanis Padures iela 1
(kadastra apzīmējums 0100 119 0144)
1.3.5. V. Freimanis Mikus ielas sarkanās līnijas
(kadastra numurs 0100 081 9999, kadastra apzīmējums 0100 081 2083),
pie Mikus ielas 13
1.3.6. V. Kondrāte Ernesta Birznieka-Upīša iela 15 (kadastra apzīmējums 0100 034 2004)
1.3.7. V. Kondrāte Aviācijas iela 1A
(kadastra apzīmējums 0100 078 0112)
1.3.8. V. Kondrāte Meirānu ielas teritorija
(kadastra Nr. 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 9022),
pie Meirānu ielas 2A
1.3.9. V. Kondrāte Āraišu iela 23
(kadastra apzīmējums 0100 089 0308)
1.3.10. V. Kondrāte Ieriķu iela 29
(kadastra apzīmējums 0100 070 0089)
1.3.11. L. Konrade Silikātu iela 3 k-2
(kadastra apzīmējums 0100 110 2080)
1.3.12. L. Konrade Progresa ielas sarkanās līnijas
(kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pretī Jūrmalas gatvei 51A
1.3.13. G. Šteingolde-Varna Ulža iela 12
(kadastra apzīmējums 0100 127 0503)
1.3.14. G. Šteingolde-Varna Mīlgrāvja iela bez numura
(kadastra apzīmējums 0100 068 2187)
1.3.15. G. Šteingolde-Varna Mores iela 39
(kadastra apzīmējums 0100 068 0177)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                         I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X