19 | 10 | 2018
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 22.10.2018. sēdes Nr. 43 darba kārtība

APSTIPRINU:
Stepaņenko
_________________________
RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

RĀTSLAUKUMS 1; 22.10.2018. PLKST. 11.00
511.kabinetā

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

22.10.2018. SĒDES NR. 43 DARBA KĀRTĪBA

 

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. V. KONDRĀTE Prūšu IELA 2B

GR/GR 78/407

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. FREIMANIS DAUGAVGRĪVAS IELA 28

GR/GR 61/44

1.2.2. V. FREIMANIS trīsstūra IELA 2a7

GR/GR 80/2192

1.2.3. V. FREIMANIS Šampētera iela 2

GR/GR 76/184;

Aizputes iela 2

GR/GR 76/2155;

Šampētera ielas sarkanās līnijas

GR/GR 76/568,

kadastra apzīmējums 0100 076 9006,

pie Šampētera ielas 2

1.2.4. V. KONDRĀTE BĒRZAUNES IELA 3B

GR/GR 70/2404

1.2.5. V. KONDRĀTE STIRNU IELA BEZ NUMURA

GR/GR 71/403;

VIRŠU IELA 6B

GR/GR 71/417; KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 071 0416,

PIE PURVCIEMA IELAS 38

1.2.6. V. KONDRĀTE TURAIDAS IELA 4

GR/GR 70/26

1.2.7. G. ŠTEINGOLDE-VARNA Antonijas iela 21

GR/GR 19/2000

1.2.8. M. Veinberga Dzintara iela 63

GR/GR 109/84

1.2.9. M. Veinberga Dzintara iela 63

GR/GR 109/84

1.2.10. M. Veinberga Ruses iela 22

GR/GR 93/2101, kadastra apzīmējums 0100 093 0543

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. FREIMANIS atgāzenes iela 18

GR/GR 74/133

1.3.2. V. FREIMANIS hāpsalas iela 16

gr/gr 15/69

1.3.3. V. FREIMANIS SIGULDAS PROSPEKTS 4

GR/GR 94/110

1.3.4. V. KONDRĀTE PILS IELA 5

GR/GR 8/4

1.3.5. V. KONDRĀTE AGLONAS IELA 4A

GR/GR 78/225

1.3.6. V. KONDRĀTE RAUNAS iela 41B

gr/gr 89/639

1.3.7. G. ŠTEINGOLDE-VARNA zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 091 9011, Pakalniešu ielas sarkanajās līnijās, pie Pakalniešu ielas 24
1.3.8. G. ŠTEINGOLDE-VARNA zemesgabals ar kadastra Nr. 0100 024 0273, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 024 0271, pie Skanstes ielas 33
1.3.9. G. ŠTEINGOLDE-VARNA zemesgabals ar kadastra apzīmējuma Nr. 0100 084 0039, Lībekas ielas sarkanajās līnijās,

pie Annas Sakses ielas 6

1.3.10. M. Veinberga Vīksnes IELA 27

GR/GR 117/238

1.3.11. M. Veinberga Lielā iela 22

Gr/Gr 102/29

1.3.12. M. Veinberga Dignājas iela 1A

Gr/GR 52/2030

1.3.13. M. Veinberga cērEs iela 90

gr/gr 106/241;

Cēres ielas sarkanās līnijAs gr/gr 106/760, kadastra apzīmējums 0100 106 9016

1.3.14. M. Veinberga Misas IELA 30

GR/GR 79/300

1.3.15. M. Veinberga Bramberģes iela 30A

GR/Gr 106/2079

1.3.16. M. Veinberga Jūrmalas gatves sarkanās līnijas

GR/GR 82/9999, kadastra apzīmējums 0100 082 9006;

Volguntes ielas sarkanās līnijas

GR/gr 76/9999, kadastra apzīmējums 0100 076 9004;

buļļu ielas sarkanās līnijas

gr/gr 63/71, kadastra apzīmējums 0100 066 0004;

biķernieku ielas sarkanās līnijas gr/gr 89/9001;

lielvārdes ielas sarkanās līnijas

gr/gr 116/9999, kad+astra apzīmējums 0100 116 0030;

Lielvārdes ielas sarkanās līnijas

gr/gr 115/9999, kadastra apzīmējums 0100 115 0271;

Pļavas ielas sarkanās līnijas GR/GR 37/146, kadastra apzīmējums 0100 037 2033

1.3.17. M. Veinberga KOLKASRAGA IELA BEZ NUMURA

GR/GR 56/245

APSTĀDĪJUMU INSPEKCIJAS VADĪTĀJA VIETNIEKS                                                   V. FREIMANIS

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X