20 | 03 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.03.2020. sēdes Nr. 13 darba kārtība

UZMANĪBU!

ŅEMOT VĒRĀ VALSTĪ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTAS SITUĀCIJU “COVID-19” VĪRUSA DĒĻ, RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDES UZ LAIKU TIEK SLĒGTAS, APMEKLĒTĀJI SĒDĒS NETIEK PIEŅEMTI!

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

AMATU IELA 4;
23.03.2020. PLKST. 11.00
305. kabinets

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

23.03.2020. SĒDES NR. 13 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. K. Vilciņa Kārļa Ulmaņa gatve bez numura
(82. grupa, 2552. grunts),
pie krustojuma ar Gaviezes ielu

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Lielās ielas sarkanās līnijas (110. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 9001); Zemesgabals bez adreses
(110. grupa, 22. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0031); Zemesgabals bez adreses
(110. grupa, 21. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0030); Zemesgabals bez adreses
(103. grupa, 2014. grunts); Zemesgabals bez adreses
(110. grupa, 2109. grunts),
pie Lielās ielas, gar Buļļupi
1.2.2. K. Vilciņa Melnsila iela 9
(59. grupa, 156. grunts);
Melnsila ielas sarkanās līnijas
(59. grupa, 9999. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 059 2047), pie Melnsila ielas 7
1.2.3. K. Vilciņa Sīpeles ielas sarkanās līnijas
(106. grupa, 9999. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 106 2396), pie Sīpeles ielas 11A
1.2.4. K. Vilciņa Apuzes iela 74
(93. grupa, 2092. grunts)
1.2.5. K. Vilciņa Kārļa Ulmaņa gatve bez numura (82. grupa, 2552  grunts);
Kārļa Ulmaņa gatves sarkanās līnijas, kadastra apzīmējums 0100 082 9012, pie krustojuma ar Gaviezes ielu
1.2.6. K. Vilciņa Kalnciema iela 38
(59. grupa, 150. grunts);
Melnsila ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 059 2047)
1.2.7. V. Kondrāte Induļa iela 20
(70. grupa, 308. grunts)
1.2.8. V. Kondrāte Upeņu iela bez numura
(71. grupa, 1161. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 071 1160), pie Gunāra Astras ielas 1C
1.2.9. V. Kondrāte Ilūkstes iela bez numura
(71. grupa, 2388. grunts)
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Miera iela 58A
(26. grupa, 56. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 026 0018)
1.2.11. G. Šteingolde-Varna Lapeņu iela, J. Dikmaņa iela,
J. Daliņa iela un J. Krūmiņa iela
1.2.12. G. Šteingolde-Varna Laktas iela 9
(17. grupa, 2026. grunts)
1.2.13. G. Šteingolde-Varna Bukultu iela 1D
(14. grupa, 78. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 014 0077)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. E. Biseniece Ceriņu iela 13
(82. grupa, 754. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 082 0590)
1.3.2. E. Biseniece Beberbeķu iela 34A
(82. grupa, 499. grunts)
1.3.3. E. Biseniece Kuldīgas iela 14
(61. grupa, 126. grunts)
1.3.4. K. Vilciņa Saulkalnes iela 15
(73. grupa, 437. grunts)
1.3.5. V. Kondrāte Lokomotīves ielas sarkanās līnijas
(126. grupa, 2061. grunts),
 pie Lokomotīves ielas 141
1.3.6. G. Šteingolde-Varna Apes iela 4
(86. grupa, 62. grunts)
1.3.7. G. Šteingolde-Varna Juglas iela 10
(92. grupa, 314. grunts)
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Siguldas prospekta 6
(94. grupa, 109. grunts)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Aplokciema iela bez numura (68. grupa, 2006. grunts)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                         I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X