20 | 08 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.08.2021. sēdes Nr. 34 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

23.08.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

23.08.2021. SĒDES NR. 34 DARBA KĀRTĪBA

 
1. IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. L. Konrade Dumbrāja iela 29 (kadastra apzīmējums 0100 093 0599)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU 

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. L. Konrade Lēpju ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 103 0012), pie Lēpju ielas 1A

1.2.2. L. Konrade Krūtes iela 8A

(kadastra apzīmējums 0100 076 0650)

1.2.3. L. Konrade Kuldīgas iela 20

(kadastra apzīmējums 0100 060 0035)

1.2.4. L. Konrade Nīcas ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 080 0566), pie Nīcas ielas 2B

1.2.5. L. Konrade Matrožu ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 062 9008), pie Matrožu iela 8

1.2.6. L. Konrade Sārnates ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 076 0098), pretī Sārnates ielai 10,

Sārnates ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 093 0467), pretī Zūru ielai 12

Vārves ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 076 0185) no Vārves ielas 2B līdz Vārnes ielai 8

1.2.7. L. Konrade Sila iela 31A

(kadastra apzīmējums 0100 121 4020)

1.2.8. G. Šteingolde-Varna Tallinas iela 21

(kadastra apzīmējums 0100 026 0078)

1.2.9. G. Šteingolde-Varna Aptiekas iela 7

(kadastra apzīmējums 0100 016 0167)

1.2.10. G. Šteingolde-Varna Hamburgas iela 21

(kadastra apzīmējums 0100 084 0084)

1.2.11. G. Šteingolde-Varna Pakalnes iela 10

(kadastra apzīmējums 0100 120 0535)

 
1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS 

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Lapu iela 4

(kadastra apzīmējums 0100 058 0148)

1.3.2. V. Freimanis Garozes iela 25

(kadastra apzīmējums 0100 052 0015)

1.3.3. L. Konrade Loka iela 10

(kadastra apzīmējums 0100 080 0524)

1.3.4. G. Šteingolde-Varna Meža prospekts 1

(kadastra apzīmējums 0100 094 0267)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                   I. Bernovska

p.i.                                                                                                                                        V. Freimanis

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X