23 | 04 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.04.2021. sēdes Nr. 17 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

26.04.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

26.04.2021. SĒDES NR. 17 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

NR. RAJONA
INSPEKTORS

ZEMES GABALA

ADRESE

1. 2. 3.
1.1.1. V. Kondrāte Rēzeknes iela 5 (kadastra apzīmējumu 0100 121 1319)
1.1.2. V. Kondrāte Aglonas iela 64
(kadastra apzīmējums 0100 078 0543)

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Kondrāte Augšiela 1 (kadastra apzīmējums0100 037 0175)
1.2.2. V. Kondrāte Prūšu iela 1E (kadastra
apzīmējums 0100 078 0516)
1.2.3. V. Kondrāte Lubānas iela 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563);
Reinvaldu iela 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981);
Lubānas iela bez adreses (kadastra numurs 0100 121. 0044, kadastra apzīmējums 0100 121 1123, 0100 121 2994);
Reinvaldu iela bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0784),
pie Lubānas ielas;
Kupriču iela bez adreses (kadastra numurs 0100 121 9999, kadastra apzīmējums 0100 121 0238).
1.2.4. V. Kondrāte Zaķusalas krastmala zemesgabalos bez adrese (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165, 0100 051 2004)
1.2.5. V. Kondrāte Krustpils iela bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 2617)
1.2.6. V. Kondrāte Lubānas iela 155
(kadastra apzīmējums 0100 121 1563);
Reinvaldu iela 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981)
1.2.7. L. Konrade Dzelmes iela 5 (kadastra apzīmējums 0100 108 0028)
1.2.8. L. Konrade Plēsuma ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 075 0464);
Astras ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 075 0467)
1.2.9. L. Konrade Bauskas iela 166D (kadastra apzīmējums 0100 073 2188)
1.2.10. L. Konrade Bauskas iela 143
(kadastra apzīmējums 0100 073 0514)
1.2.11. G. Šteingolde-Varna Murjāņu iela 70
(kadastra apzīmējums 0100 123 0540)
1.2.12. G. Šteingolde-Varna Vižņu iela 54
(kadastra apzīmējums 0100 120 1413)
1.2.13. G. Šteingolde-Varna Dzelzceļa stacijas Mangaļi un Ziemeļblāzma un ceļa posma Mangaļi-Ziemeļblāzma būvniecība

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Kondrāte Ādmiņu iela 13
(kadastra apzīmējums 0100 032 0038)
1.3.2. V. Kondrāte Zeltiņu iela 30
(kadastra apzīmējums 0100 071 0621)
1.3.3. V. Kondrāte Pīkola iela 30
(kadastra apzīmējums 0100 116 0208)
1.3.4. L. Konrade Silikātu iela 3 k-2 (kadastra apzīmējums 0100 110 2080)
1.3.5. L. Konrade Ēnas iela 3
(kadastra apzīmējums 0100 082 0329)
1.3.6. L. Konrade Rītausmas iela 4
(kadastra apzīmējums 0100 107 0644)
1.3.7. L. Konrade Liepājas iela 43A
(kadastra apzīmējums 0100 105 0441)
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Caunes iela 5
(kadastra apzīmējums 0100 086 0191)
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Berģu iela 48
(kadastra apzīmējums 0100 127 2012)
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Visbijas prospekts 27
(kadastra apzīmējums 0100 094 0025)
1.3.11. G. Šteingolde-Varna Lietus iela 13
(kadastra apzīmējums 0100 120 0793)
1.3.12. G. Šteingolde-Varna Kokneses prospekts 19
(kadastra apzīmējums 0100 094 0041)
1.3.13. G. Šteingolde-Varna Atlantijas iela 40
(kadastra apzīmējums 0100 120 1291)
1.3.14. G. Šteingolde-Varna Annas Sakses iela 8
(kadastra apzīmējums 0100 084 0035)
1.3.15. G. Šteingolde-Varna Airu iela
(kadastra apzīmējums 0100 120 0077) no zemesgabala Airu ielā 123 līdz
Airu ielai 111C

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                          I. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X