23 | 07 | 2021
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 26.07.2021. sēdes Nr. 30 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

26.07.2021. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

26.07.2021. SĒDES NR. 30 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMA IZSKATĪŠANA

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Bauskas iela 166D

(kadastra apzīmējums 0100 073 2188)

1.2.2. V. Freimanis Zebrenes iela 3A

(kadastra apzīmējums 0100 099 2315),

Zebrenes ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 099 2403),

pie Zebrenes ielas 3A

1.2.3. V. Freimanis Priekules iela 1

(kadastra apzīmējums 0100 119 102)

1.2.4. V. Kondrāte Skanstes iela 41

(kadastra apzīmējums 0100 025 2048)

1.2.5. V. Kondrāte Zemesgabals bez adreses

(kadastra apzīmējums 0100 071 2611), pie Slāvu ielas 19

1.2.6. V. Kondrāte Ēvalda Valtera iela 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182), Kaivas iela zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 092 0675, kadastra apzīmējums 0100 092 9004), pie Ēvalda Valtera ielas 44
1.2.7. L. Konrade Esplanādes iela 3

(kadastra apzīmējums 0100 103 0146) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 100 103 2073), pie Esplanādes ielas 3

1.2.8. L. Konrade Balasta dambis 2

(kadastra apzīmējums 0100 062 0137)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Šampētera iela bez numura

(kadastra apzīmējums 0100 081 2056),

pie Šampētera ielas 79A

1.3.2. V. Freimanis Ventspils ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 056 9999),

pie Ventspils ielas 23

1.3.3. V. Freimanis Biešu ielas sarkanās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 054 9004),

pie Biešu ielas 4

1.3.4. V. Kondrāte Krišjāņa Valdemāra iela 111

(kadastra apzīmējums 0100 024 0214)

1.3.5. V. Kondrāte Brīvības iela 186

(kadastra apzīmējums 0100 027 2001)

1.3.6. V. Kondrāte Stopiņu iela 4

(kadastra apzīmējums 0100 071 2396)

1.3.7. V. Kondrāte Zvejas iela 52

(kadastra apzīmējums 0100 120 1356)

1.3.8. L. Konrade Gundegas iela 4

(kadastra apzīmējums 0100 100 0014)

 PAPILDJAUTĀJUMS PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

1.4.1. V.Kondrāte Zemesgabals bez adreses

(kadastra apzīmējums 0100 046 9002), pie Matīsa ielas 124

 PAPILDJAUTĀJUMS PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

1.5.1. L.Konrade Grīvas iela 22

(kadastra apzīmējums 0100 067 0394

1.5.2. L. Konrade Bātas iela 1A

(kadastra apzīmējums 0100 107 2354

 

 

 

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                              I. Bernovska

p.i.                                                                                                                     V. Freimanis

                                                                                                                                           

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X