25 | 09 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.09.2020. sēdes Nr. 40 darba kārtība

APSTIPRINU:
I. Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

28.09.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

28.09.2020. SĒDES NR. 40 DARBA KĀRTĪBA

1. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA
INSPEKTORS
ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. E. Biseniece Silikātu iela 24
(110. grupa, 172. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 110 0126)
1.2.2. E. Biseniece Dzintara iela 63
(109. grupa, 84. grunts)
1.2.3. E. Biseniece Lielā iela 26 (110. grupa, 2109. grunts)
1.2.4. E. Biseniece Zemaišu iela 3 (56. grupa, 92. grunts)
1.2.5. E. Biseniece Stērstu iela 20
(73. grupa, 2147. grunts)
1.2.6. E. Biseniece Ozolciema iela 46 k-6
(79. grupa, 2104. grunts)
1.2.7. E. Biseniece Bauskas iela 21
(53. grupa, 262. grunts)
1.2.8. E. Biseniece Lejupes iela 5 (119. grupa, 364. grunts)
1.2.9. E. Biseniece Lejupes iela 5 (119. grupa, 364. grunts)
1.2.10. G. Šteingolde-Varna Granīta iela bez numura
(121. grupa, 4136. grunts)
1.2.11. G. Šteingolde-Varna Juglas krastmala 15
(92. grupa, 469. grunts);
Juglas krastmala 13
(92. grupa, 2495. grunts);
Dzirnupes iela 5
(92. grupa, 2180. grunts)
1.2.12. G. Šteingolde-Varna Gustava Zemgala gatve 73
(86. grupa, 358. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 086 0341)
1.2.13. G. Šteingolde-Varna Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. E. Biseniece Cementa iela 22
(67. grupa, 256. grunts)
1.3.2. E. Biseniece Skaru iela 3 (82. grupa, 542. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2740);
Skaru iela 5 (82. grupa, 540. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 2741)
1.3.3. E. Biseniece Vībotņu iela 5
(82. grupa, 1064. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 082 1032)
1.3.4. E. Biseniece Amālijas ielas sarkanās līnijas (58. grupa, 42. grunts;
kadastra apzīmējums 0100 058 0033), pie Amālijas ielas 5A
1.3.5. E. Biseniece Līvciema iela 28A
(79. grupa, 319. grunts)
1.3.6. G. Šteingolde-Varna Duntes iela 8
(17. grupa, 147. grunts,
kadastra apzīmējums 0100 017 0062)
1.3.7. G. Šteingolde-Varna Skolas iela 28
(20. grupa, 42. grunts)
1.3.8. G. Šteingolde-Varna Zemesgabals bez adreses
(72. grupa, 100. grunts),
pie Krasta ielas 103
1.3.9. G. Šteingolde-Varna Tālivalža iela 4
(115. grupa, 45. grunts);
Zemesgabals bez adreses,
kadastra Nr. 0100 115 0293,
kadastra apzīmējums 0100 115 0296
1.3.10. G. Šteingolde-Varna Brīvības gatve bez numura
(86. grupa, 448. grunts),
pretī ēkai Brīvības gatvē 225A
1.3.11. G. Šteingolde-Varna Bergenas iela 15
(94. grupa, 274. grunts)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                          I.. Bernovska

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X