28 | 08 | 2020
A+
A-

Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisijas 31.08.2020. sēdes Nr. 36 darba kārtība

APSTIPRINU:
I.Bernovska

_________________________

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU
SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA

31.08.2020. PLKST. 11.00
Virtuāli, platformā Microsoft Teams

RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS

31.08.2020. SĒDES NR. 36 DARBA KĀRTĪBA

 

 1.Iesniegumu izskatīšana

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

Jautājumu nav.

1.2. PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

NR. RAJONA

INSPEKTORS

ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.2.1. V. Freimanis Silikātu iela 24

(110. grupa, 172. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 110 0126)

1.2.2. V. Freimanis Ventspils iela 63A

(75. grupa, 14. grunts);

Ventspils iela 63D

(75. grupa, 2023. grunts);

Lielirbes iela bez numura

(75. grupa, 2106. grunts)

1.2.3. G. Šteingolde-Varna Katrīnas dambis 6

(12. grupa, 71. grunts)

1.2.4. G. Šteingolde-Varna Pļaviņu iela 19

(47. grupa, 31. grunts, kadastra apzīmējums 0100 047 003);

Pļaviņu iela bez numura

(47. grupa, 81. grunts)

1.2.5. G. Šteingolde-Varna Aizvaru iela 18A

(71. grupa, 2402. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0523);

Aizvaru ielas teritorija,

kadastra apzīmējums 0100 071 0317

1.2.6. G. Šteingolde-Varna Ulbrokas iela 46 k-1

(92. grupa, 88. grunts)

1.3. PAR KOKU CIRŠANU TERITORIJAS KOPŠANAS NOLŪKOS

NR. RAJONA INSPEKTORS ZEMES GABALA ADRESE
1. 2. 3.
1.3.1. V. Freimanis Kooperatīva ielas sarkanajās līnijas

(kadastra apzīmējums 0100 093 0089),

pie Vecumnieku ielas 46

1.3.2. V. Freimanis Purva iela 27

(65. grupa, 58. grunts)

1.3.3. V. Freimanis Graudu iela bez numura

(107. grupa, 343. grunts),

pie Graudu ielas 52;

Akmeņu iela bez numura

(49. grupa, 187. grunts; kadastra apzīmējums 0100 049 0182),

pie Akmeņu ielas 30

1.3.4. V. Freimanis Rudbāržu iela 9

(75. grupa, 674. grunts)

1.3.5. V. Freimanis Āpšu iela 1

(53. grupa, 249. grunts)

1.3.6. G. Šteingolde-Varna Tomsona iela 39

(24. grupa, 2058. grunts)

1.3.7. G. Šteingolde-Varna Malnavas iela 9

(78. grupa, 277. grunts)

1.3.8. G. Šteingolde-Varna Bergenas iela 15

(94. grupa, 274. grunts)

Apstādījumu inspekcijas vadītāja                                                                                          I.. Bernovska

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X