04 | 01 | 2018
A+
A-

04.01.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 04.01.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumu un konkursā iesniegto arhitektūras priekšlikumu;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Sporta kompleksa jaunbūve Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 31 (121.grupa, 1287.grunts)

Pasūtītājs: SIA “Sporta Halle K31”
Projektētājs: SIA „DPB group”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Nekustamā īpašuma veidošana

Jautājumu nav.

VII Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VIII Īslaicīgas lietošanas būvju ekspluatācijas termiņa pagarināšana

Jautājumu nav.

IX Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

X. Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X