19 | 08 | 2018
A+
A-

04.07.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 04.07.2018. darba kārtība (sākums plkst.09:00)

Darba kārtība:

3 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.


I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūve Ludzas ielā 90 (046. grupa, 0068. grunts).

Pasūtītājs: SIA “Alfor”
Projektētājs: arhitekts Ģ. Kilēvics

2. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Tērbatas ielā 74 (028. grupa, 2026. grunts).

Pasūtītājs: SIA ”Raunas 5”
Projektētājs: SIA ”MALUS architects”

3. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Anglikāņu ielā 5 (008. grupa, 0012. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA ”Sudraba Arhitektūra”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2 (062. grupa, 0137. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,PN Project”
Izstrādātājs: SIA ,,Grupa 93”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves fasādes Ventspils ielā 6 (056. grupa, 0012. grunts) risinājuma varianti.

Pasūtītājs: SIA “Terra Sofia”
Projektētājs: arhitekts Oskars Teivāns

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X