19 | 08 | 2018
A+
A-

06.06.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 06.06.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Autostāvlaukuma jaunbūve Emmas iela 11 (112. grupa, 0076. grunts).

Ierosinātājs: Fiziskas personas
Izstrādātājs: A. Zolotojs

2. Laboratorijas ēkas pārbūve, noliktavu ēku jaunbūves un ēku nojaukšana Rēzeknes ielā 5A (121. grupa, 1361. grunts) un Dārzciema ielā 74 (121. grupa, 4182. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Baltijas Industriālais Parks (BIP)”
Projektētājs: SIA „Vizuālās Modelēšanas Studija”

3. Muzeja ēkas, palīgēkas un sardzes mājas pārbūve par biroju ēku Fridriha Candera ielā 1 (076. grupa, 0047. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Divi Grupa”
Projektētājs: SIA „ARHSTADIJA”

4. Vietējas nozīmes kultūras centra „Integrālās izglītības institūts I3” jaunbūve Ogļu ielā b/n (076. grupa, 0047. grunts).

Pasūtītājs: SIA „GROPIUS
Projektētājs: SIA „U. Pīlēna birojs

5. Šķūņa pārbūve (legalizācija) par kafejnīcu (īslaicīga būve) Andrejostas ielā 5 (011. grupa, 2061. grunts).

Pasūtītājs: ,,BALTIC LED TECHNOLOGY”
Projektētājs: SIA ,,AUGEO Dizains”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dārzciema ielā 9 (071. grupa, 0498. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: Fiziska persona
Izstrādātājs: SIA „Damsijas”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Trīs 3-stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Zunda krastmalā 32 (062. grupa, 0021. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA ,,GŪTMANIS”.
Projektētājs: arhitekts A. Blažēvics

2. Četru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūves Elijas ielā 26, Maskavas ielā 31, 33, 35 (43. grupa, 17., 11., 10., 18. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA ,,HAUSERS KVK”
Projektētājs: SIA ,,VV Projekts”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X