19 | 08 | 2018
A+
A-

07.03.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 07.03.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

6 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Muzeja ēkas, palīgēkas un sardzes mājas pārbūve par biroju ēku Fridriha Candera ielā 1 (037. grupa, 0162. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Divi Grupa”
Projektētājs: SIA „ARHSTADIJA”

2. Daugavas Sporta nama priekšlaukuma pārbūve Krišjāņa Barona ielā 107 (027. grupa, 2004. grunts).

Pasūtītājs: Biedrība ,,Latvijas basketbola mantojums”
Projektētājs: SIA ,,ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”

3. Autocentra kompleksa jaunbūve Biķernieku ielā 125 (092. grupa, 0707. grunts).

Pasūtītājs: SIA „TKM Latvija”
Projektētājs: SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Mihaila Tāla ielā 12 (018. grupa, 155. grunts).

Pasūtītājs: SIA „PILLAR 2, 12&14”
Projektētājs: SIA „PILLAR ARCHITEKTEN”

5. Dzīvojamās mājas pārbūve Pikola ielā 26 (116. grupa, 0210. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA ROYAL DESIGN GENERATION”

6. Darbnīcas pārbūve par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un divu īslaicīgas uzturēšanās ēkas jaunbūve Matīsa ielā 63 (034. grupa, 0097. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,M63 House”
Projektētājs: SIA ,,R-Arhitecture”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kafejnīcu jaunbūve Augusta Deglava ielā 4 (037. grupa, 0108. grunts).

Pasūtītājs: SIA „BS RERUM ”
Projektētājs: SIA „SINTARH”

2. Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas meta izskatīšana Sabiles ielā 13 (059. grupa, 0188. grunts).

Pasūtītājas: SIA „Divi grupa”
Projektētājs: SIA „OK-DESIGN”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X