19 | 08 | 2018
A+
A-

09.05.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 09.05.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.


I Attīstības priekšlikumi

1. Daugavas Sporta nama priekšlaukuma pārbūve Krišjāņa Barona ielā 107 (027. grupa, 2004. grunts).

Pasūtītājs: Biedrība ,,Latvijas basketbola mantojums”
Projektētājs: SIA ,,ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”

2. Autostāvlaukuma jaunbūve Maskavas ielā b/n (072. grupa, 0248. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: U. Galenieks

3. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Krāsotāju ielā 8/10 (034. grupa, 0152. grunts).

Pasūtītājs: SIA K8/10”
Projektētājs: SIA Vizuālās Modelēšanas Studija”

4. Biroja un tirdzniecības ēkas jaunbūve Maskavas ielā 231 (072. grupa, 0056. grunts).

Pasūtītājs: SIA „M231”
Projektētājs: SIA „BC PROJECTS”

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Zeltiņu ielā 45A (071. grupa, 2540. grunts).

Pasūtītājs: SIA „OPG”
Projektētājs: SIA „a part”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Ēkas demontāža, tirdzniecības centra jaunbūves Viestura prospektā 26, (068. grupa, 2023. grunts) fasāžu risinājumi.

Pasūtītājs: SIA „NIOLO”,
Projektētājs: SIA „PBR”

2. Ēkas pārbūves Skolas ielā 32 (020. grupa, 0017. grunts) meta izskatīšana.

Projektētājs: SIA ,,Mark Arhitekti”
Pasūtītājs: SIA ,,Skolas 32”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X