19 | 08 | 2018
A+
A-

10.01.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 10.01.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
2 jautājumi par konkursa nolikumiem un konkursā iesniegtiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.


I Attīstības priekšlikumi

1. Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve Vecāķu prospektā b/n (111. grupa, 2086. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,OXI 1”
Projektētājs: SIA ,,Optima Projekts”

2. Biroja ēkas pārbūve Miera ielā 25 (023. grupa, 0073. grunts).

Pasūtītājs: SIA „ROCHE LATVIJA”
Projektētājs: SIA „Didrihsons arhitekti”

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Āgenskalna ielā 24 (060. grupa, 2000. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Crowdestate AGEN24”
Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”

4. Dzīvojamās ēkas bēniņu pārbūve par dzīvokli Vārnu ielā 8 (036. grupa, 0071. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: V. Baškirovas

5. Administratīvās ēkas jumta pārbūve Dzirnavu ielā 91 (021. grupa,

0069. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,Namīpašumu pārvalde”
Projektētājs: SIA ,,ARTCORE”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Īslaicīgas lietošanas būves – tirdzniecības paviljonu Dzelzavas ielā 51B (071. grupa, 2576. grunts) konkursa nolikuma apstiprināšana.

Pasūtītājs: SIA AUTO STATUSS”

2. Atklāta arhitektūras metu konkursa Studentu mājokļu kompleksa jaunbūve Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19” (030. grupa, 0095 grunts) iesniegto darbu izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA „EBU 19”

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Daudzfunkcionālas ēkas jaunbūves Ludzas ielā 90 (046. grupa, 0068. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA ,,ALFOR”.
Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs ARTEKS”

2. Dzīvojamās apbūves kompleksa Ormaņu ielā 32 (059. grupa, 0112. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA „MD īpašumi”.
Projektētājs: SIA „OPEN ARHITEKTŪRA UN DIZAINS”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X