19 | 08 | 2018
A+
A-

11.04.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 11.04.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
2 jautājumi par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Skudru ielā 39 k-2 (121. grupa, 2740. grunts).

Pasūtītājs: Fiziskas personas
Projektētājs: SIA „Z4”

2. Automazgātavas kompleksa jaunbūve Jaunrozes ielā b/n (071. grupa, 444. grunts).

Pasūtītājs: SIA „WD-20”
Projektētājs: SIA „2B Arhitekt”

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Anniņmuižas bulvārī 40C (117. grupa, 2055. grunts).

Pasūtītājs: OÜ „BRAVOTEX”
Projektētājs: SIA „LEGZDIŅŠ UN PARTNERI”

4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Maskavas ielā 192 (048. grupa, 0137. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Bonova Latvija”
Projektētājs: SIA „Bonova Latvija”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Berģu ielā 168 (127. grupa, 0602. grunts) apstiprināšana.

Ierosinātājs: SIA „Juglas skati”
Izstrādātājs: SIA „Grupa 93”

2. Detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 123 (077. grupa, 2103. grunts) uzsākšana.

Ierosinātājs: SIA ,,Popova Legāts”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X