19 | 08 | 2018
A+
A-

11.07.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 11.07.2018. darba kārtība (sākums plkst.09:00)

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājums par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.


I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Kalnciema ielā 52 (059. grupa, 0316. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA ,,DUAL ARHITEKTI

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Pūces ielā 19 (071. grupa, 0192. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Bonava Latvija”
Projektētājs: SIA „Bonava Latvija”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos,detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Biroju ēkas Dzirnavu ielā 42 (020. grupa, 0127. grunts) konkursa materiālu saskaņošana.

Pasūtītājs: AS Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs”
Projektētājs: SIA SINTARH”

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Viesu nama (viesnīcas) jaunbūves Peitavas ielā 7 (003. grupa, 0073. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA PEITAVAS 7”
Projektētājs: SIA OPEN arhitektūra un dizains”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X