19 | 08 | 2018
A+
A-

14.02.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 14.02.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

1 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
4 jautājumi par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
5 citi jautājumi.

1. Attīstības priekšlikumi

1. Automazgātavas kompleksa jaunbūve Jaunrozes ielā b/n (071. grupa, 0444. grunts).

Pasūtītājs: SIA WD-20”
Projektētājs: SIA 2B Arhitekt”

2. Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

3. Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

6. Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma apstiprināšana zemes vienībai Veiksmes ielā b/n (120. grupa, 1589. grunts).

Ierosinātājs: SIA „VJN kapitāls”
Izstrādātājs: SIA „Grupa 93”

2. Detālplānojuma apstiprināšana zemes vienībai Vaduguņu ielā b/n (120. grupa, 2056. grunts).

Ierosinātājs: SIA „Mangaļsalas jahtklubs”
Izstrādātājs: SIA „Grupa 93”

3. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Veiksmes ielā b/n (120. grupa, 1286. grunts).

Ierosinātājs: SIA „Alfa Property Purvciems”

4. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Veiksmes ielā b/n (120. grupa, 1408. grunts) un Mangaļsalas ielā b/n (120. grupa, 1511. grunts).

Ierosinātājs: SIA „AP Vecrīga”

7. Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Arhitektūras ideju konkurss – viesnīca Tirgoņu ielā 1 (007. grupa, 0084. grunts).

8. Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

9. Citi jautājumi

1. Ātrās ēdināšanas restorāns HESBURGER” jaunbūve Satekles iela 3 (032. grupa, 0089. grunts).

Ierosinātājs: SLNW Group OU
Projektētājs: SIA Procel Pro”

2. Īslaicīgas rakstura būves – kafejnīcas paviljons (1. kārta) un tirdzniecības paviljons (2. kārta) Kaļķu ielā 1A (007. grupa, 0114; 2022; 2023; 2024. grunts).

Ierosinātājs: SIA CITRA KAĻĶU”
Projektētājs: SIA Arhitekta Jāņa Bartašēvica birojs J-PROJEKTS”

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Saules ielā 2A (056. grupa, 2093. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Crowdestate ”
Projektētājs: SIA „Tectum”

4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Baložu ielā 7 (059. grupa, 0030. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Crowdestate BAL7”
Projektētājs: SIA „Tectum”

5. Būvniecības ieceres mets – daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Talsu ielā 24 (057. grupa, 0110. grunts).

Ierosinātājs: Fiziska persona
Projektētājs: U. Liepa, M. Liepa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X