19 | 08 | 2018
A+
A-

17.01.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 17.01.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

8 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Biroju un dzīvojamās ēkas jaunbūve Mūkusalas ielā 31 (050. grupa, 0022. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK ROYAL”

2. Degvielas uzpildes stacijas pārbūve un auto mazgātavas jaunbūve Skanstes ielā 48 (0024. grupa, 0321. grunts).

Pasūtītājs: SIA „LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”
Projektētājs: SIA „WE DO ARCHITECTURE”

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Stirnu ielā 43A (070. grupa, 2501. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Dream Home”
Projektētājs: arhitekts N. Pavārs

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Ilūkstes ielā b/n (071. grupa, 2388. grunts).

Pasūtītājs: SIA „IL BULDING”
Projektētājs: SIA „VVV Architecture”

5. Biroja ēkas – noliktavas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēku jaunbūve Maskavas ielā 117 (044. grupa, 0093. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Energy group”
Projektētājs: SIA „RS Arhitekti”

6. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku kompleksa 3. kārtas būvniecība Ulbrokas ielā b/n (121. grupa, 2879. grunts).

Pasūtītājs: SIA „AFI INVESTMENTS”
Projektētājs: SIA „ARHIS Arhitekti”

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūve ar jumta pacelšanu Slokas ielā 30a (061. grupa, 0146. grunts).

Pasūtītājs: SIA Argus Baltija”
Projektētājs: arhitekts E. Vilnis

8. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pārbūve ar jumta pārbūvi Lāčplēša ielā 123 (004. grupa, 0011. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: arhitekta Jāņa Bartašēviča birojs

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Valgales ielā 4 (099. grupa, 0141. grunts) apstiprināšana.

Ierosinātājs: SIA ,,Skai Baltija”
Izstrādātājs: SIA „Metrum”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Dzīvojamās apbūves kompleksa Ormaņu ielā 32 (059. grupa, 0112. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA „MD īpašumi”.
Projektētājs: SIA „OPEN ARHITEKTŪRA UN DIZAINS”

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves Pludmales ielā 2 (064. grupa, 104. grunts) un Pludmales ielā 4 (064. grupa, 205. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA „Vecāki”
Projektētājs: J. Trumpiks

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X