19 | 08 | 2018
A+
A-

18.07.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 18.07.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājums par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
3 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās ēkas pārbūve Vaļņu ielā 5 (006. grupa, 0111. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,Ķēniņu nams”
Projektētājs: I. Kiseļovs

2. Tirdzniecības ēkas jaunbūve Maskavas ielā 117 (44. grupa, 93. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Energy Group”
Projektētājs: SIA „RS Arhitekti”, R. Svētiņa

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Stabu ielā 114 (32.grupa, 92.grunts).

Pasūtītājs: SIA Saldus gaļas kombināts”
Projektētājs: SIA Ekofonds”

4. Tirdzniecības centra ,,Domina Shopping” autostāvvietu pārbūve Ieriķu ielā 3 (070. grupa, 2320. grunts).

Pasūtītājs: SIA „EfTEN Domina”
Projektētājs: SIA „STATIO”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A un 63D, Lielirbes ielā 9 un b/n (075. grupa, 0014., 2032., 2100. un 2106. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,UCTAM Baltics”
Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

XI Citi jautājumi

1. Administratīvās ēkas pārbūves par mazstāvu daudzdzīvokļu māju Hermaņa ielā 3 (057. grupa, 0002. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA „BBIM”
Projektētājs: SIA „ALTA GRUPA”, T. Kurdjumova

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves K. Barona ielā 57 (028. grupa, 0080. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA „BMS Tehnoloģija”
Projektētājs: SIA „STATIO arhitektūra”

3. Biroju ēkas jaunbūves K. Valdemāra ielā 62, 62A, Alojas ielā 6 (024. grupa, 0342., 0055. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA „Alojas birojs”
Projektētājs: SIA „ Diānas Zalānes projektēšanas birojs”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X