19 | 08 | 2018
A+
A-

20.06.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 20.06.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

3 attīstības priekšlikums;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citi jautājumi.

1. Attīstības priekšlikumi

1. Administratīvās ēkas pārbūve par mazstāvu dadzdzīvokļu māju Rīgā, Hermaņa ielā 3 (057. grupa, 0002. grunts).

Pasūtītājs: SIA „BBIM”
Projektētājs: SIA „ALTA GRUPA”

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Brīvības ielā 184 (027. grupa, 0007. grunts).

Pasūtītājs: SIA „CTI Mananegement
Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs

3. Viesnīcas jaunbūve Pērnavas ielā 72 (038. grupa, 0150. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK ROYAL

2. Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

3. Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

6. Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

7. Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

8. Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

9. Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X