19 | 08 | 2018
A+
A-

21.02.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 21.02.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

10 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
3 citi jautājumi.

1. Attīstības priekšlikumi

1. Tirdzniecības ēku jaunbūves Maskavas ielā 117 (044. grupa, 0093. grunts).

Pasūtītājs: SIA Energy group”
Projektētājs: SIA RS Arhitekti”

2. Ēkas pārbūve Skolas ielā 32 (020. grupa, 0017. grunts).

Projektētājs: SIA Mark Arhitekti”
Pasūtītājs: SIA Skolas 32”

3. Dzīvojamās ēkas pārbūve Baložu ielā 22 (060. grupa, 2073. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs MG arhitekti”

4. Papildus stāva izbūve piecstāvu daudzdzīvokļu ēkai Aleksandra Čaka ielā 124 (035. grupa, 0053. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „TAPT”

5. Dzīvojamās ēkas pārbūve Slokas ielā 12B (035. grupa, 0053. grunts).

Pasūtītājs: SIA ,,Slokas 12A”
Projektētājs: SIA VITARH”

6. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Zvejnieku ielā 34 (035. grupa, 0053. grunts).

Pasūtītājs: SIA Slokas 12A”
Projektētājs: SIA VITARH”

7. Privātmājas jaunbūve Čiekurkalna 1. līnijā 55 (088. grupa, 0138. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: Uldis Puļķis

8. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija (bēniņu izbūve par dzīvojamo stāvu) Dzirnavu ielā 113A (030. grupa, 2016. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: Arhitekte D.Zalāne

9. Esošās ražotnes pārbūve A. Čaka ielā 160 (035. grupa, 0109. grunts; 035. grupa, 0128. grunts)

Ierosinātājs: AS Latvijas balzams”
Projektētājs: SIA SARMA UN NORDE”

10. Biroja ēkas pārbūve Miera ielā 25 (023. grupa, 0073. grunts).

Pasūtītājs: SIA „ROCHE LATVIJA”
Projektētājs: SIA „Didrihsons arhitekti”

2. Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

3. Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

6. Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

7. Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

8. Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

9. Citi jautājumi

1. Būvniecības ieceres mets – īslaicīgas rakstura būves – kafejnīcas paviljons (1. kārta) un tirdzniecības paviljons (2. kārta) Kaļķu ielā 1A (007. grupa, 0114; 2022; 2023; 2024. grunts).

Ierosinātājs: SIA CITRA KAĻĶU”
Projektētājs: SIA Arhitekta Jāņa Bartašēvica birojs J-PROJEKTS”

2. Būvniecības ieceres mets – daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Talsu ielā 24 (057. grupa, 0110. grunts).

Ierosinātājs: Fiziska persona
Projektētājs: U. Liepa, M. Liepa

3. Meta fasādes projekts – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kafejnīcu jaunbūve Augusta Deglava ielā 4 (037. grupa, 0108. grunts).

Pasūtītājs: SIA „BS RERUM”
Projektētājs: SIA „SINTARH”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X