19 | 08 | 2018
A+
A-

21.03.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 21.03.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursa nolikumu un konkursā iesniegto arhitektūras priekšlikumu;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Ēkas demontāža, tirdzniecības centra jaunbūve Viestura prospektā 26 (068. grupa, 2023. grunts).

Pasūtītājs: SIA „NIOLO
Projektētājs: SIA „PBR”

2. Noliktavas ēkas jaunbūve Krustpils ielā 50A (121. grupa, 4159. grunts).

Pasūtītājs: SIA „VITTRANS”
Projektētājs: SIA „Cities Projects”

3. Biroju ēkas pārbūve par dzīvojamo un biroju ēku Smilšu ielā 5 (006. grupa, 0004. grunts).

Pasūtītājs: SIA „GUF RE”
Projektētājs: SIA „JONIKA”

4. Ēku kompleksa pārbūve Ormaņu ielā 32 (059. grupa, 0112. grunts).

Pasūtītājs: SIA MD Īpašumi”
Projektētājs: SIA OPEN ARHITEKTŪRA UN DIZAINS”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar komercplatībām pirmajā stāvā jaunbūves Kungu ielā 30 (003. grupa, 0068. grunts) konkursa materiālu izskatīšana.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve S. Eizenšteina ielā 81 (122. grupa,

2002. grunts).

Pasūtītājs: SIA SCB”
Projektētājs: SIA Diānas Zalānes projektu birojs”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X