19 | 08 | 2018
A+
A-

24.01.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 24.01.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

3 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Dzīvojamās ēkas pārbūve Dzirnavu ielā 109 (030. grupa, 0066. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Nurmuižas pils”
Projektētājs: SIA „ACM”

2. Īslaicīgas lietošanas mazēku-moduļu jaunbūve Krišjāņa Barona ielā 74 (033. grupa, 0066. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Zelta jumts”
Projektētājs: SIA „Metric architekture”

3. Bēniņu telpas virs dzīvokļa Nr. 24 pārbūve Lāčplēša ielā 62/66 (030. grupa, 0129. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: A. Kalniņš

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes ielā b/n (120. grupa, 1319. un 2402. grunts) apstiprināšana.

Ierosinātājs: SIA „Alfa Property Purvciems”
Izstrādātājs: SIA „GRAF X”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Veselības un skaistumkopšanas pakalpojumu objekta Lielirbes ielā 29 (075. grupa, 0703. grunts) meta izskatīšana.

Projektētājs: SIA ,,MARK arhitekti”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X