19 | 08 | 2018
A+
A-

25.07.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 25.07.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojumu izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Prototipēšanas darbnīcas Riga Makerspace” izveide Latvijas Mākslas akadēmijas un profesionālās kompetences centra Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” vajadzībām Aristīda Briāna ielā 13 (024. grupa, 0098. grunts).

Pasūtītājs: VAS „VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Projektētājs: SIA „Projektēšanas birojs „AUSTRUMI””, arhitekts A. Blažēvics

2. Ēkas lit. 002 pārbūve Dzirnavu ielā 71 (021. grupa, 0022. grunts).

Pasūtītājs: SIA „ FPC”
Projektētājs: SIA „OPEN ARHITEKTŪRA UN DIZAINS, arhitekte Z. Tetere-Šulce

3. Autosalona – servisa ēkas jaunbūve Skanstes ielā 31A (024. grupa, 2057. grunts)

Pasūtītājs: SIA „NORDE
Projektētājs: SIA „ARCHAB”, arhitekts A. Bērziņš

4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Stirnu iela 38a, Upeņu iela b/n (071. grupa, 2801. grunts).

Pasūtītājs: SIA „YIT CELTNIECĪBA”
Projektētājs: SIA „DWG”

5. Dzīvojamo ēku lit. 001 un lit. 002 pārbūve Kalēju ielā 63 (003. grupa, 0075. grunts).

Pasūtītājs: SIA CITRA PEITAVA”
Projektētājs: SIA Veisbergs”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izstrāde

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Arhitektūras stila risinājumu LIDL veikaliem Latvijā un ēkas fasāžu risinājumu objektam „Tirdzniecības ēkas jaunbūve” Lubānas ielā 113A un 113D (121. grupa, 1298. grunts un 2283. grunts) izvērtēšana.

Pasūtītājs: SIA Lidl Latvija”
Projektētājs: arhitekte D. Zalāne

2. Ēkas jumta pārbūves mets Antonijas ielā 20 (019. grupa, 0089. grunts)

Pasūtītājs: SIA ANTONIJAS 20”
Projektētājs: AS Palast architekts”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X