19 | 08 | 2018
A+
A-

28.02.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes 28.02.2018. sanāksmes darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

nav attīstības priekšlikumu;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
2 jautājumi par detālplānojuma izstrādi;
2 jautājumi par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

1. Attīstības priekšlikumi

Jautājumu nav.

2. Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

3. Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

4. Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

Jautājumu nav.

5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošana

Jautājumu nav.

6. Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44 (065. grupa, 0035. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA ,,DĀRZCIEMA NAMI”
Projektētājs: SIA „METRUM”

2. Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2 (062. grupa, 0137. grunts) uzsākšana.

Ierosinātājs: SIA ,,PN Project”
Projektētājs: SIA ,,Grupa 93”

7. Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Viesnīcas ēkas jaunbūve Republikas laukumā 4 (010. grupa, 2017., 2022., 2036. grunts).

Ierosinātājs: SIA ,,R. Evolution Strategy”

2. Rīgas cirka renovācija un nākotnes attīstības vīzija Merķeļa ielā 4 (005. grupa, 0014. grunts).

Ierosinātājs: VSIA ,,Rīgas cirks”

8. Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

9. Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kafejnīcu jaunbūve Augusta Deglava ielā 4 (037. grupa, 0108. grunts).

Pasūtītājs: SIA „BS RERUM”
Projektētājs: SIA „SINTARH”

2. Būvniecības ieceres meta izskatīšana – Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Tomsona ielā 6 (024. grupa, 0153. grunts).

Ierosinātājs: SIA OM 21”
Projektētājs: SIA OPEN ARHITEKTŪRA UN DIZAINS”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X