19 | 08 | 2018
A+
A-

28.03.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 28.03.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Veikala jaunbūve Graudu ielā 10 (073. grupa, 0526. grunts).

Pasūtītājs: SIA „KV NAMS”
Projektētājs: SIA „CARA STUDIJA”

2. Farmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra jaunbūve Stāmerienas ielā b/n (092. grupa, 0517. grunts).

Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projektētājs: SIA „Ozola & Bula, arhitektu birojs”

3. Dzīvojamās mājas pārbūve Pikola ielā 26 (116. grupa, 0210. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA ROYAL DESIGN GENERATION”

4. Dzīvojamās mājas pārbūve Uzvaras bulvārī 3A (018. grupa, 2026. grunts).

Pasūtītājs: SIA „PILLAR DEVELOPMENT
Projektētājs: SIA „AUGEO Dizains

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Rīgas jahtu centra ANDREJOSTA” biroju ēkas un viesnīcas ēkas jaunbūve, piebraucamo ceļu un promenādes Eksporta ielā 1 D (010. grupa, 0085. grunts), Eksporta ielā 1E (010. grupa, 0080. grunts) meta izskatīšana.

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kafejnīcu jaunbūves Augusta Deglava ielā 4 (037. grupa, 0108. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA „BS RERUM”
Projektētājs: SIA „SINTARH”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X