19 | 08 | 2018
A+
A-

30.05.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 30.05.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

7 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursu nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
3 citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. Autostāvlaukuma jaunbūve Maskavas ielā b/n (072. grupa, 0248. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: Fiziska persona

2. Daugavas Sporta nama priekšlaukuma pārbūve Krišjāņa Barona ielā 107 (027. grupa, 2004. grunts).

Pasūtītājs: Biedrība ,,Latvijas basketbola mantojums”
Projektētājs: SIA ,,ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”

3. Daudzstāvu dzīvojamās mājas jaunbūve Katrīnas dambī 20B (012. grupa, 2052. grunts).

Pasūtītājs: Biedrība ,,KD20B
Projektētājs: SIA ,,
GRAF X

4. Dzīvojamās mājas pārbūve Uzvaras bulvārī 3A (018. grupa, 2026. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Logic Investments
Projektētājs: SIA „
AUGEO Dizains

5. Biroju ēku jaunbūve Antonijas ielā 17 (019. grupa, 0152. grunts) un Antonijas ielā 21 (019. grupa, 2000. grunts).

Pasūtītājs: SIA „VASTINT LATVIA”
Projektētājs: SIA „
OUTOFBOX ARCHITECTURE

6. PICK Nacionālā mākslu vidusskolas ēku pārbūve Slokas ielā 52A un Slokas ielā 52B (063. grupa, 0124. grunts).

Pasūtītājs: PIKC „PICK Nacionālā mākslas vidusskola
Projektētājs: SIA „
Dual arhitekti

7. Veikala LIDL” jaunbūve Duntes ielā 25 (016. grupa, 2010. grunts).

Pasūtītājs: SIA „LIDL Latvija”
Projektētājs: SIA „Arhitektu birojs Arteks”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Kalnciema ielā 52 (059. grupa, 0316. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA ,,
DUAL ARHITEKTI

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves Čiekurkalna 1. līnijā 14A (087. grupa, 0084. grunts) meta izskatīšana.

Pasūtītājs: SIA ,,Rīgas grāmatvedis”
Projektētājs: SIA ,,
Teeja

3. Dzīvojamās mājas jaunbūves Brīvības ielā 115 (023. grupa, 2007. grunts) apdares materiālu maiņa.

Pasūtītājs: SIA ,,RIGA ESTATE
Projektētājs: SIA ,,
SINTARH

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X