19 | 08 | 2018
A+
A-

31.01.2018 Būvvaldes padomes sēdes darba plāns

Būvvaldes padomes sēdes 31.01.2018. darba kārtība (sākums plkst. 09:00)

Darba kārtība:

5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursa nolikumu un konkursā iesniegto arhitektūras priekšlikumu;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
1 cits jautājums.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Apes ielā 1 (086. grupa, 0355. grunts).

Pasūtītājs: SIA „DB PROPERTIES”
Projektētājs: SIA „Arhitekti Ārgaļi”

2. Autocentra kompleksa jaunbūve Biķernieku ielā 125 (092. grupa, 0707. grunts).

Pasūtītājs: SIA „TKM Latvija”
Projektētājs: SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs”

3. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas ar komercplatībām jaunbūve Pērses ielā 2A (030. grupa, 0057. grunts).

Pasūtītājs: Fiziska persona
Projektētājs: SIA „A.CD.F. Sintarh”

4. Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa pārbūve Ķīpsalas ielā 6A (062. grupa, 2003. grunts).

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskās universitāte
Projektētājs: SIA „Valeinis un Stepe”

5. Biroju ēkas pārbūve par dzīvojamo un biroju ēku Smilšu ielā 5 (006. grupa, 0004. grunts).

Pasūtītājs: SIA „GUF RE”
Projektētājs: SIA „JONIKA”

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos, detālplānojumu darba uzdevumos un zemes ierīcības nosacījumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes vienībā Amoliņa ielā 10 (128. grupa 165. grunts).

Ierosinātājs: SIA ,,VERALUX EHITUS”

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Juglas krastmalā 13 (092. grupa, 2495. grunts), Juglas krastmalā 15 (092. grupa, 0469. grunts) un Dzirnupes 5 (092. grupa, 2180. grunts) konkursa nolikuma un programmas saskaņošana.

Pasūtītājs: SIA „Vidzemes Virsotnes”

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Būvvaldes tehniskie noteikumi objekta ,,Rīgas Centrālās Pasažieru stacijas ēkas un pasažieru platformu pārbūve, ēkai piegulošās teritorijas pārbūve un labiekārtošana” būvprojekta izstrādei.

Pasūtītājs: SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X