16 | 04 | 2020
A+
A-

01.04.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 01.04.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S.  Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

 Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu ēkas pārbūve Rīgā, Ropažu ielā 75 (kad. Nr. 0100 086 0224).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri: a) neveidot četrslīpju jumtu, tā vietā paredzot divslīpju jumtu un ievērojot ugunsdrošības nosacījumus; b) veidot jumta slīpumu atbilstoši esošajam jumta slīpumam; c) koriģēt pagalma ieejas nojumes jumta asimetriju; d) samazināt materiālu, krāsu, logu daudzveidību, pagalma fasādē izvērtēt logu platumu un pēc iespējas vienādot logu platumus, veidojot noteiktu kompozīciju; e) arhitektūras risinājumos ievērot perimetrālās apbūves principus; f) novērst pārējos būvprojektā konstatētos trūkumus;
  2. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Konkursa nosacījumi apbūvei Rīgā, Krasta ielā 1A, 1B, 1C, 1D un 3A.

Lēmums:

  1. izvirzīt nosacījumus/vadlīnijas metu konkursa dokumentācijas izstrādei attiecībā uz telpisko kompozīciju, funkcionalitāti, pilsētvidi;
  2. konkursa nolikums iesniedzams Būvvaldē saskaņošanai;
  3. darbam konkursa žūrijā nozīmēt Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāju Lolitu Sarmu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X