14 | 08 | 2018
A+
A-

01.08.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 01.08.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. K. Zīverte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte A. Kaķeševa

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Darba kārtība:

2

attīstības priekšlikumi;

nav

jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;

nav

jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;

nav

jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;

nav

jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;

nav

jautājumu par detālplānojuma izstrādi;

nav

jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;

nav

būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;

2

citi jautājumi.

I Attīstības priekšlikumi

1. 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Daugavpils ielā 13 (39. grupa, 125. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Bruvers PLUSS”
Projektētājs: SIA „M. un V. Brūzis”, būvprojekta vadītāja M. Brūze

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 405.1., 405.6., 405.7. apakšpunktu, un iesniegt vizualizācijas vides kontekstā, iekļaujot skatu no gājēja acu līmeņa;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc risinājuma koriģēšanas un papildu informācijas iesniegšanas atkārtoti skatīt.

2. Viesnīcas jaunbūve Pērnavas ielā 72 (038. grupa, 0150. grunts).
Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „BK ROYAL

Lēmums:

  1. noteikt zemes gabalā esošo ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeni;
  2. pēc kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1. Biroju ēkas Dzirnavu ielā 42 (020. grupa, 0127. grunts) konkursa materiālu saskaņošana.
Pasūtītājs: AS Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs”
Projektētājs: SIA „SINTARH”

Lēmums:
atbalstīt risināt zemesgabala apbūvi ielas frontē uz vienas būvlaides ar esošo SIA „ARS” ēku.

2. Ēkas pārbūves Brīvības gatvē 214M meta izskatīšana (70. grupa, 2382. grunts).
Pasūtītājs: SIA „NHC 2”
Projektētājs: SIA „MARK arhitekti”

Lēmums:

  1. atbalstīt jumta pārveidošanas variantu B;
  2. atbalstīt ieejas veidošanu Brīvības gatvē, taču pārskatīt tās platumu un logailu pazemināšanu;
  3. rekomendēt iecei risināt kopā ar teritoriju;
  4. saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes skaņojumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X