04 | 10 | 2019
A+
A-

02.10.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 02.10.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šašūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Stienes ielā 3 (88. grupa, 75.grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus, ka nepieciešama fasādes arhitektonisko elementu detalizācija.

 

2. Ēkas lit. 009 pārbūve un nojumes lit. 062 nojaukšana Brīvības gatvē 401C (91. grupa, 58. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: atjaunot vēsturisko dzegu fasādē uz A ass, ailu aizpildījumam lietot vēsturisko ķieģeli vai analogu pēc faktūras, toņa un dalījuma risinājumu, saglabāt futerlogus (vai dalījumu).

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Matīsa ielā 86 (37. grupa, 85. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt būvniecības ieceres nosaukumu, norādot, ka būvniecības veids ir jaunbūve; b) koriģēt fasāžu risinājumus atbilstoši vēsturiskās apbūves raksturam un ievērojot fasāžu dalījuma proporcijas;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti un virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē.

 

4. Ēkas nojaukšana Ormaņu ielā 8 (59. grupa, 87. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju papildināt ieceri ar ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā izvērtēts, vai iespējama ēkas vēsturisko elementu saglabāšana;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. skatīt atkārtoti.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Latvijas Nacionālā teātra pārbūves konkursa darbu izskatīšana Kronvalda bulvārī 2.

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem. 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X