03 | 01 | 2019
A+
A-

03.01.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 03.01.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu
nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītājas vietniece
K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i.
A. Maderniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja
I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas p.i.
I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas  galvenā arhitekte G. Logina
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja O. Boriseviča

Nepiedalās:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas
kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Darba kārtība:

nav attīstības priekšlikumu;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

 II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

 

1. Detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16 (082. grupa, 2664. grunts) nodošana publiskajai apspriešanai.

Ierosinātājs: SIA „SebruMajas

Izstrādātājs: SIA ,,The House”

Lēmums:

pamatojoties uz Noteikumu Nr. 628 109.1. apakšpunktu un Rīgas pilsētas būvvaldes nolikuma 7.2.14. un 7.2.15. apakšpunktu:

  1. nodot Detālplānojuma redakciju publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
  2. noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

 

1. Īslaicīgas lietošanas būves – tirdzniecības paviljoni Dzelzavas ielā 51B (071. grupa, 2576. grunts).

Pasūtītājs: SIA AUTO STATUSS”

Lēmums:

apstiprināt konkursa nolikumu. Nolikums papildināms, konkretizējot tirdzniecības paviljonu ieteicamo izmantošanu.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X