09 | 03 | 2020
A+
A-

04.03.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 04.03.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
I. Renkvica

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Rīgā, Bajāru ielā 19 (116. grupa, 2025. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Biroju ēkas jaunbūves konkursa darbi Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts).

Būvvaldes padomes locekļi tiek iepazīstināti ar konkursa darbiem.

 

IX Citi jautājumi

1. Tirdzniecības ēkas jaunbūves fasāžu detalizācijas izskatīšana Rīgā, Brīvības gatvē 254.

Lēmums:

  1. virzīt ieceri Rīgas pilsētas arhitekta birojam atzinuma saņemšanai par 22.05.2019. atzinumā Nr. RPAB-19-22-nd noteikto;
  2. skatīt atkārtoti.

 

2. Šķūņa pārbūve (legalizācija) par īslaicīgas lietošanas būvi/kafejnīcu Rīgā, Andrejostas ielā 5 (11. grupa, 2012.grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri, nodalot īslaicīgas lietošanas apjomu no patstāvīgās būves;
  2. pēc korekciju veikšanas izdot būvatļauju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X