11 | 08 | 2021
A+
A-

04.08.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 04.08.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja p.i. G. Kalīte (L. Sarma)
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. N.Dmitrijeva (I. Veļikanova)
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenā projektu vadītāja teritorijas plānošanas jomā L.Čače (I. Staša – Šaršūne)

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

 

 1. Autoskolas mācību ēkas jaunbūve Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (kad. Nr. 0100 052 0108)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot šādus nosacījumus: a) pārvērtēt apdares elementu lietojumu un atdzīvināt fasāžu tehtoniku; b) pirms būvprojekta iesniegšanas projektēšanas nosacījumu izpildei iesniegt fasāžu variantus skaņošanai Būvvaldē.

 

 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Miera ielā 30 (kad. Nr. 0100 023 0013)

Lēmums:

pēc starplēmumā norādīto piezīmju novēršanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot šādus nosacījumus: a) precizēt pagalma izmērus un attālumus līdz zemesgabala robežām; b) ielas fasādi risināt kompozicionāli; risināt ar būvmasu kārtojumu, nevis aplikatīvi; c) nodrošināt stādījumus dabīgajā gruntī.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

 1. Detālplānojuma apstiprināšana zemes vienībai Amoliņa ielā 10, Rīgā (kad. Nr. 0100 128 0165)

Lēmums:

apstiprināt detālplānojumu ar nosacījumu precizēt īstenošanas kārtību.

 

IX Citi jautājumi

 1. Pilona krāsu toņa saskaņošana objektam “Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga – Skulte ar pievedceļiem 1. kārtas būvniecība”

Lēmums:

 1. atbalstīt pilona krāsojuma veidošanu vienlaidus tumši pelēkā krāsā (kā vantis);
 2. pārdomāt nakts apgaismojuma risinājumu, veidot kopsakarā ar ceļu tīklu, samazinot tā spilgtumu un agresivitāti, veidojot gan svētku, gan ikdienas variantu.

 

 1. Biroju un noliktavu ēku kompleksa jaunbūves mets Rīgā, Lubānas ielā 155 (kad. Nr. 0100 121 1563)

Lēmums:

 1. konceptuāli atbalstīt tālākai izstrādei ar šādiem nosacījumiem: a) sadalīt būvapjomu; b) veidot publisku priekšlaukumu; c) vienkāršot fasāžu arhitektūru; d) izstrādāt vizualizācijas vides kontekstā; e) nepielietot eko bruģi vai stiprināto zālienu; f) rekomendēt autonovietnēs veidot sadalošās salas;
 2. informēt iesniedzēju par nepieciešamību veikt ietekmes sākotnējo izvērtējumu.

 

 1. 3. Par atzinuma sniegšanu Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma redakcijai

Lēmums:

 1. sniegt pozitīvu atzinumu ar nosacījumiem precizēt apbūves un izmantošanas noteikumu 85.3., 89.2. apakšpunktu;
 2. vērst uzmanību uz problemātiku izvietot visas paredzētās funkcijas šaurajā Daugavas akvatorijā.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X