09 | 09 | 2019
A+
A-

04.09.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 04.09.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu athitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Alberta laukuma labiekārtošana Kalēju ielā b/n (3. grupa, 91. grunts) un Vecpilsētas ielā b/n (3. grupa, 2046. grunts).

Lēmums:

  1. nosūtīt ieceri izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē atzinuma saņemšanai;
  2. pēc atzinuma saņemšanas skatīt atkārtoti.

 

2. Tirdzniecības centra jaunbūve Sergeja Eizenšteina ielā 47 (122. grupa, 2120. grunts).

Lēmums:

  1. neatbalstīt iesniegtos ēkas novietojuma variantus;
  2. lūgt Rīgas domes Satiksmes departamentam papildināt tehniskos noteikumus piekļūšanai zemesgabalam no dienvidu puses;
  3. novērst arhitektoniskās kvalitātes neatbilstību, paredzot pilsētvidei atbilstošu apbūvi, kas respektētu blakus esošo dzīvojamo ēku iedzīvotāju komfortu un telpisko vidi;
  4. pēc augstāk minētā skatīt atkārtoti.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībai Pureņu ielā 16 (82. grupa, 2664. grunts) apstiprināšana.

Lēmums:

apstiprināt detālplānojumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X