10 | 06 | 2019
A+
A-

05.06.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 05.06.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka

Nepiedalās:

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Darba kārtība:

2 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
3 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Sākumskolas ēkas jaunbūve Sudrabu Edžus 2 (184. grupa, 474. grunts).

Pasūtītājs: Rīgas domes īpašuma departaments
Projektētājs: SIA Lauder Architects”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā rekomendējot izvēlēties ilgtspējīgus materiālus fasādes apdarē.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūve Mazā Krasta ielā 73A (48. grupa, 105. grunts).

Pasūtītājs: SIA MODERNS BH”
Projektētājs: SIA „AL Projekts”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) koriģēt autostāvvietu izvietojumu un skaitu; b) augšējo stāvu apdarē krāsojuma vietā pielietot citu apdares materiālu (piemēram, jumta skārdu);  c) ievērot sarkano līniju.

 

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

 

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

 

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

 

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

 

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

 

IX Citi jautājumi

1. Esošās ēkas pārbūves un jaunas dzīvojamās ēkas ar komerciālām platībām jaunbūves Blaumaņa ielā 23 mets (30. grupa, 39. grunts).

Projektētājs: SIA VVV Architecture”

Lēmums:

pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 618.1.3. apakšpunktu, neatbalstīt ieceri.

 

2. Tirdzniecības un darījumu ēkas jaunbūves Marijas ielā 2A mets (4. grupa, 3. grunts).

Pasūtītājs: SIA REGAL NAMI”
Projektētājs: SIA BB studija”

Lēmums:

1) nesamazināt atkāpes būvlaidi; 2) atbalstīt būvapjoma dalījumu sistēmu pret Satekles ielu; 3) koriģēt risinājumu pret Marijas ielu: a) pirmo divu stāvu augstuma dalījumā ienest ielas telpai raksturīgo dalījumu ar starpdzegu virs pirmā stāva; b) ar arhitektoniskiem paņēmieniem izdalīt būves apjoma vertikālā akcentētā būves masu; c) nepārsniegt pieļaujamo akcenta apjomu; d) neveidot ēkas fasādi monotonu.

 

3. Aldara parka bumbu gāzes patvertnes pārbūves Sliežu ielā 21A, Gaujienas ielā 4 mets (15. grupa, 100. un 132. grunts).

Pasūtītājs. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Projektētājs. PS „RE-ART”

Lēmums:

atbalstīt iesniegto gāzu bumbu patvertnes koriģēto jumta platformas noformējuma  risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X