07 | 09 | 2018
A+
A-

05.09.2018. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 05.09.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja p.i. V.Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte K. Švarca
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D.Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M.Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte N.Skane

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītājs V. Freimanis
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

9 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
5 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1.Daudzstāvu dzīvojamās mājas jaunbūve Slokas ielā 1B (58. grupa, 193. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Hotels Management”
Projektētājs: SIA „AB ARHO”
Lēmums:
Jautājums noņemts no darba kārtības.

2.Sporta kluba ēkas un tenisa korta nojaukšana Baldones ielā 7 (60. grunts, 157. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Centrālais tenisa klubs”
Projektētājs: arhitekts Viktors Mateiko, sertifikāta Nr. 10-0341
Lēmums:
Jautājums noņemts no darba kārtības.

3.Sešu daudzdzīvokļu māju jaunbūve Kojusalas ielā 15 (48. grupa, 32. grunts).

Pasūtītājs: SIA „SKU KRASTI”
Projektētājs: SIA „LVLPROJEKTS”, būvprojekta vadītāja Aelita Šadurska
Lēmums:
Jautājums noņemts no darba kārtības.

4.Biroju ēkas jaunbūve, piebraucamo ceļu un promenādes būvniecība Andrejostas ielā 3 (10. grupa, 85. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Rīgas jahtu centra „ANDREJOSTA””
Projektētājs: SIA „NRJA”
Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri, neparedzot aizņemt ūdens akvatoriju un paredzēt publisku funkciju pirmajā stāvā;
 2. pēc labojumu veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

5.Viesnīcas ēkas jaunbūve, piebraucamo ceļu un promenādes būvniecība Andrejostas ielā 3A (10. grupa, 80. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Rīgas jahtu centra „ANDREJOSTA””
Projektētājs: SIA „NRJA”
Lēmums:
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktu, trešās daļas 1. punktu, Andrejostas detālplānojuma noteikto atļauto izmantošanu, atteikt izdot būvatļauju.

6.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar veikala telpām jaunbūve Jelgavas ielā 65 (54. grupa, 72. grunts).

Pasūtītājs: SIA „JRC”
Projektētājs: SIA „ARHSTADIJA”
Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 208.8., 398.1., 398.2., 398.4., 408.6. apakšpunkta prasībām;
 2. pēc labojumu veikšanas skatīt atkārtoti.

7.Ražošanas ēkas (tramvaju krāsošanas ceha) jaunbūve Brīvības ielā 191 (26. grupa, 126. grunts).

Pasūtītājs: RP SIA „RĪGAS SATIKSME”
Projektētājs: SIA „VV PROJEKTS”
Lēmums:

 1. Lūgt būvniecības ierosinātāju saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu;
 2. pēc saskaņojuma saņemšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

8.Dzīvojamās ēkas jaunbūve Buru ielā 17 (50. grupa, 115. grunts).

Pasūtītājs: SIA „FIDEM PROPERTY GROUP”
Projektētājs:
SIA „ARCHDESIGN”
Lēmums:
1.lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 268. punkta un 315.3. apakšpunkta prasībām;
2.pēc labojumu veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

9.Administratīvās ēkas Hermaņa ielā 3 pārbūve par mazstāvu daudzdzīvokļu māju (57. grupa, 2. grunts).

Pasūtītājs: IA „BBIM”
Projektētājs: SIA „ALTA GRUPA”, arhitekte Tatjana Kurdjumova
Lēmums:
Izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

Jautājumu nav.

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

1.Kioska pārbūves ieceres mets Kronvalda parkā, Kalpaka bulvārī 12A (10. grupa, 120. grunts).

Pasūtītājs: SIA „NOMEDA”
Projektētājs: SIA „ARHSTADIJA”
Lēmums:
Atbalstīt tālāku ieceres virzību ar nosacījumiem:

 1. pārbūve iespējama, ja tiek noslēgts atbilstošs zemes nomas līgums vai esošais pagarināts;
 2. pieļaujama kioska telpu pārbūve, iznomātajā zemes gabala daļā atstājot brīvu teritoriju sezonas āra kafejnīcu izvietošanai abos sānos;
 3. apjoms risināms, neveidojot Jūrmalas verandas tipa fasādes daļu zem palodzes līmeņa, vēlami logi visā fasādes augstumā ar transformācijas iespēju – izeju uz āra telpu.

2.Dzīvojamās mājas pārbūve Uzvaras bulvārī 3Apretuguns mūra noformējums (18. grupa, 2026. grunts).

Pasūtītājs: SIA „Logic Investments”
Projektētājs: SIA „AUGEO Dizains”
Lēmums:
neatbalstīt iesniegtos risinājumus.

3.Parka ,,Hanzas dārzs” M. Tāla ielā b/n (18. grupa, 139. grunts) dārza paviljona arhitektoniskais risinājums.

Ierosinātājs: SIA ,,Pillar development”
Izstrādātājs: SIA ,,Pillar Architekten”
Lēmums:
atbalstīt iesniegto risinājumu. Rekomendēt pārdomāt paviljona funkcionalitāti un apdares materiālu izmantošanu.

4.Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja jaunbūves būvapjoma kārtojuma un fasāžu apdares materiālu risinājums M. Tāla ielā 4 (18. grupa, 150. grunts).

Pasūtītājs: SIA „LMOCA Building”
Projektētājs: SIA „Pillar Architekten”
Lēmums:
Atbalstīt iesniegto risinājumu ar nosacījumu, ka būvprojektā jārisina reklāmas atrašanās vieta.

5.Biroju ēkas Dzirnavu ielā 42 (30. grupa, 57. grunts) konkursa noteikumu saskaņošana.

Pasūtītājs: AS „Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs”
Lēmums:
Saskaņot nolikumu ar nosacījumiem:

 1. atbalstīt atkāpes būvlaides ievērošanu (Rīgas pilsētas būvvaldes padomes 01.08.2018. lēmums);
 2. labot terminoloģijas kļūdas;
 3. apsvērt jautājumu par projektēšanas darbu izmaksas palielināšanu atbilstoši esošajām reālajām būvniecības izmaksām;
 4. neapmierinoša arhitektoniskā risinājuma rezultātā jārīko atkārtots konkurss.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X