11 | 01 | 2021
A+
A-

06.01.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 06.01.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i.
L. Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i.
M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta
Pilsētvides attīstības pārvaldes
Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja
I. Staša-Šaršūne
Rīgas domes Satiksmes departamenta
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i.
M. Slimbahs

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

 

IX Citi jautājumi

1. Elektrotransporta uzlādes punkti Rīgā

Lēmums:

 1. Ņemot vērā, ka jautājums skar visu Rīgas teritoriju ilgtermiņā un atbilstoši kompetenču sadalījumam starp Rīgas pašvaldības institūcijām ir nepieciešama dažādu struktūrvienību iesaiste, aicināt Rīgas domes Pilsētas komiteju, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteju un Rīgas domes Publiskās ārtelpas un pilsētvides komisiju risināt jautājumu par elektroauto uzlādes tīkla attīstību, t.sk. par nepieciešamību izstrādāt koncepciju elektrotransporta uzlādes tīkla izveidei, kas ietver prasības punktu izvietojumam pilsētvidē (gan pilsētā, gan konkrētā vietā, piemēram, izvietojumam brauktuves daļā un esošo autonovietņu risinājumu pārskatīšanu (piemēram, Noliktavas iela)), dizainam un pārvaldības modelim, un inicēt iesaistīto struktūrvienību diskusiju;
 2. Lai virzītos tālāk ar šobrīd izstrādes stadijā esošo uzlādes punktu iecerēm:
  1. saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes un Rīgas pilsētas arhitekta atzinumu par objektu lokāciju un vizuālo izskatu;
  2. ievērot šādas principus punktu izveidē:
   1. nav pieļaujama uzlādes punktu izvietošana Vecrīgas teritorijas publiskajā ārtelpā, izņemot 11. novembra krastmalu un aptverošās ielas (meklēt citus risinājumus: brīvtelpās zem tiltiem; pazemes stāvvietās; pagalmos, tirgus laukumos kontekstā ar Rīgas domes Satiksmes departamenta izvirzītām prasībām, piemēram, par iespēju netraucēti organizēt pasākumus 11. novembra krastmalā);
   2. nav pieļaujama uzlādes punktu izvietošana pie ēkām, kas ir arhitektūras pieminekļi;
   3. nav pieļaujama koku ciršana un zaļo teritoriju likvidēšana, tostarp, ielas apstādījumu joslas vai ielas stādījumu joslas likvidēšana un jaunu cieto segumu izveide;
   4. ņemt vērā attīstības plānus un projektus katras ieceres teritorijai, tai skaitā izstrādes stadijā esošā publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojuma risinājumus un pilsētas veloinfrastruktūras attīstības plānus;
   5. ielu sarkano līniju ietvaros paredzēt tikai īslaicīgas lietošanas būves, lai ielas pārbūves gadījumā tas varētu tikt demontētas vai pārvietotas;
   6. nesamazināt esošo gājēju ietvju platumu bez gājēju plūsmas analīzes veikšanas, kā arī veidot risinājumus, kas nepārtrauc gājēju plūsmu. Nav pieļaujama uzlādes punktu izvietošana vietās, kur autostāvvieta ir uz ietves;
   7. risinājumus izstrādāt kontekstā visam ielas posmam ar mērķi vidi nepieblīvēt ar dažādiem elementiem un veidot harmonisku pilsētvidi;
  3. par katru ieceri saņemt atzinumu no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Satiksmes departamenta, SIA Rīgas satiksme, kā arī saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu plānots izvietot pašvaldības īpašumā esošā teritorijā, tad īpašumtiesību jautājumu risināt ar Rīgas domes Īpašuma departamentu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X