14 | 11 | 2019
A+
A-

06.11.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 06.11.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja vietniece I. Renkvica
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes eksperts RVC UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos A. Kušķis
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja palīdze J. Ieviņa

 

I Attīstības priekšlikumi

 

1. Noliktavas jaunbūve Bauskas ielā 60 (52. grupa, 162. grunts).

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Esošo noliktavu pārbūve par biroju ēku kompleksu Dzirnavu ielā 128 (41. grupa, 41. grunts).

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt būvprojekta arhitektonisko risinājumu – ēku trešajos stāvos nepieciešamo dienas gaismas izgaismojumu paredzēt, projektējot jaunas, ēku arhitektūrai stilistiski atbilstošas jumta logu izbūves;
 2. pēc korekciju veikšanas virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē;
 3. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 4. skatīt atkārtoti.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

 

1. Pārskats par būvniecības ieceri „Dzīvokļu ēkas jaunbūve Brīvības gatvē 211B” (grupa, 459. grunts).

Lēmums:

apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus un, pamatojoties uz saņemtajiem iedzīvotāju viedokļiem un ierosinājumiem, būvatļaujā iekļaut  šādus nosacījumus:

 1. izstrādāt detalizētu transporta kustības shēmu sadzīves atkritumu izvešanai;
 2. darba organizācijas projektā norādīt, ka būvniecības laikā pielietojamas tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu, blakus teritorijas un transporta ceļus;
 3. paredzēt pasākumus putekļu izplatības ierobežošanai būvlaukumā;
 4. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto prasību par trokšņu līmeni būvniecības laikā ievērošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā rakstiski informēt blakus esošo māju iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņu līmenis;
 5. būvniecības laikā nav pieļaujama piebraucamā ceļa aizsprostošana;
 6. būvdarbu veicējam veikt apkārtējo ēku tehniskā stāvokļa monitoringu pirms būvniecības un tās laikā;
 7. izvērtēt papildu satiksmes negatīvo ietekmi uz seguma stāvokli būvniecības laikā un veikt pasākumus (piemēram, riteņu mazgāšana) seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem.

 

IX Citi jautājumi

 

1. Preses nama pārbūve par viesnīcu, biroju ēku un daudzfunkcionālu centru Balasta dambī 2 (62. grupa, 137. grunts).

Lēmums:

atbalstīt iesniegto risinājumu

 

2. Īslaicīgas lietošanas multimodālas ēkas mets Brīvības ielā 44 (21. grupa, 30. grunts).

Noņemts no darba kārtības.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X