16 | 07 | 2021
A+
A-

07.07.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 07.07.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

 

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja p.i.
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. L.Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs
V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
 A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I.Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte E. Mendziņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora p.i. Z. Treimane (G. Princis)
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja G. Aurīte

I Attīstības priekšlikumi

  1.  Ēkas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 69 pārbūve par biroju ēku (kad. Nr. 0100 028 0095)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

  1. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Rīgā, Kalnciema ielā 2 (kadastra Nr. 0100 061 0215)

Lēmums:

  1. konstatēt, ka vieta ir pilsētbūvnieciski nozīmīga;
  2. virzīt ieceri izskatīšanai Rīgas pilsētas arhitektam tālākai diskusijai un uzlabojumu veikšanai.

 

IX Citi jautājumi

  1. Sezonas būvju – tirdzniecības nojumju un arkas izvietošanas mets Rīgas Centrāltirgus teritorijā Prāgas ielā starp Piena un Gaļas paviljoniem

Lēmums:

  1. atbalstīt arhitektonisko risinājumu kā sezonas būvēm;
  2. koriģēt metu, ietverot Rīgas vēsturiskās centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteikto iekškvartāla gājēju ceļu, labiekārtojumu un apzaļojumu un ievērojot Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.11. apakšnodaļu “Noteikumi pasāžu, iekškvartāla gājēju ceļu un iekškvartāla satiksmes ceļu izveidošanai”, 605. punktu un 605.1.12. apakšpunktu, kā arī nodrošinot nepieciešamos attālumus gājēju un operatīvā transporta plūsmām, pārdomāt arku risinājumu, samazinot to skaitu un neizvietojot to balstus gājēju plūsmas ceļā;
  3. rekomendēt Centrāltirgus attīstību risināt kompleksi.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X