09 | 07 | 2020
A+
A-

08.07.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 08.07.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Teritorijas plānotāju nodaļas vadītaja palīdze J. Ieviņa

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Īres nama pēc ugunsgrēka saglabājušās daļas pārbūve par viesnīcu – jauniešu naktsmītni Rīgā, Kalnciema ielā 2B (kad. Nr. 0100 061 0215)

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu;
  2. pozitīva saskaņojuma gadījumā izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

2. Bērnu dārza jaunbūve Rīgā, Ķemeru ielā 5 (kad. Nr. 0100 076 0092)

Lēmums:

pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 412.3. apakšpunktu, atteikt izdot būvatļauju.

 

3. Biroju ēkas jaunbūve Rīgā, Bauskas ielā 143 (kad. Nr. 0100 073 0514)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

1. Ēkas sienas gleznojums Rīgā, Cēsu ielā 2 (kad. Nr. 0100 026 0076)

Lēmums:

  1. lūgt ierosinātājam: a) koriģēt sienas gleznojuma fonu, burtu lielumu, gleznojuma izmērus; b) iesniegt gleznojuma vizualizācijas kopskatā ar ielas fronti krustojumu; c) pēc labojumu veikšanas saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. atkārtoti skatīt Būvvaldes padomes sēdē.

 

IX Citi jautājumi

1. Par izmaiņām objektam “Ēkas pārbūve prototipēšanas darbnīcas RIGA MAKERSPACE” izveidei” Rīgā, Aristida Briāna ielā 13 (kad. Nr. 0100 024 0098)

Lēmums:

  1. atbalstīt izmaiņu risinājumu ar šādiem nosacījumiem: a) saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu; b) projektējamās ēkas gala sienu veidot kā fasādi ar logiem vai vismaz arhitektoniski noformēt saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 351. punktu; c) izvērtēt tumši pelēka (antracīta) toņa fasāžu apdares saderību ar Alojas ielas apbūves frontē esošajām ēkām (RVC AZ TIAN 333. punkts) un iederību ielas ainavā;
  2. papildināt būvatļaujas sadaļu “Papildu prasības” ar 34. punktu šādā redakcijā: “34. Pirms būvprojekta pilnā sastāvā iesniegšanas projektēšanas nosacījumu izpildei iesniegt izskatīšanai Būvvaldē jaunbūves fasāžu risinājumus.”.

 

2. Teritorijas pagaidu izmantošanas iniciatīva – labiekārtojuma mets kvartāla daļā starp Tērbatas, Artilērijas, Krišjāņa Barona un Lielgabalu ielu.

Lēmums:

atbalstīt teritorijas pagaidu izmantošanas iniciatīvu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X