01 | 11 | 2019
A+
A-

09.10.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 23.10.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas p.i. L. Sarma (V. Belerte)

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte D. Skrūzmane
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

 

I Attīstības priekšlikumi

 

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūve Pētersalas ielā 3 (11. grupa, 52. grunts).

Lēmums:

lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ielas fasādes arhitektonisko risinājumu, pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 “Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 2.8. apakšpunktu un 311. punktu.

 

2. Dzīvojamās ēkas jaunbūve Mazā Stērstu ielā 4 (52. grupa, 2029. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) veidot apjomu kā kvartāla stūra risinājumu, ievērojot abas ielas būvlaides; b) papildināt insolācijas aprēķinu shēmas ar blakus ēku noēnojumu;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

 

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Eduarda Smiļģa ielā 25 (58. grupa, 211. grunts).

Lēmums:

  1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) koriģēt būvniecības ieceri, risinot apjomu gar Strazdu ielu pa ielas sarkano līniju, līdz iespējamajai bērza apdobei, nerisināt neraksturīgu ēkas apjoma iegriezienu zemesgabalā; risināt apjoma izvietojumu atbilstoši perimetrālās apbūves principiem; b) apbūves kvartāla analīzē precizēt datus visai kvartālā esošajai apbūvei, un, izdarot secinājumus, veikt apjomu korekciju, ievērojot apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus, ja apjoma izvietojumu nerisina perimetrālā apbūvē; c) koriģēt arhitektonisko risinājumu (nav raksturīgs konkrētajai vēsturiskās apbūves teritorijai), jaunbūves apjomu veidot konkrētās teritorijas apbūves mērogā, ievērojot tai raksturīgos apbūves raksturlielumus – koka vai mūra apbūves augstumu, ēku apjomu proporcijas, jumtu formas, fasāžu ritmu un dominējošos apdares materiālus; veidot divu stāvu ēku ar proporcionālām jumta izbūvēm, vai izgaismojumu jumtā, neveidojot izteiktu 3 stāvu apbūvi; d) akcentēt ēkas stūri Eduarda Smiļģa un Strazdu ielas krustojumā; e) saņemt Rīgas domes Satiksmes departamentam viedokli par iebrauktuves risinājumu no Strazdu ielas;
  2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
  3. pēc korekciju veikšanas skatīt atkārtoti.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X