15 | 06 | 2020
A+
A-

10.06.2020. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 10.06.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. V. Brūzis (A. Maderniece)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Tirdzniecības ēkas jaunbūve un ēkas Nr. 002 pārbūve Rīgā, Kalnciema ielā 38 (kad. Nr. 0100 059 0150)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus par:

 1. risinājumu atbilstību Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 360. punkta un 2., 398.4., 402.6. apakšpunkta prasībām;
 2. veikt pasākumus NO2 koncentrācijas līmeņa samazināšanai, samazinot autonovietņu skaitu un paredzot atbilstošus stādījumus;
 3. veica jaunus koku stādījumus un teritorijas labiekārtojuma veidošanu.

 

2. Jogas apmācības centrs ar kafejnīcas telpām un dzīvokļiem Rīgā, Kalnciema ielā 9 (kad. Nr. 0100 061 0053)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:

 1. kārtu koriģēt, samazinot un vienkāršojot arhitektonisko apdares paņēmienu kopumu, iespējams nojaucamās ēkas fragmentus eksponējot interjerā, neradot „fasādisma” precedentu;
 2. kārtai izstrādāt fasādes apdares risinājuma variantus;
 3. iesniegt koriģētos risinājumus Būvvaldē pirms būvprojekta iesniegšanas atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai.

 

3. Daugavas stadiona vieglatlētikas manēža ar multifunkcionalitāti Rīgā, Augšielā 1 (kad. Nr. 0100 037 0175)

Lēmums:

 1. saņemt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumu par koku ciršanu;
 2. saņemt Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes atzinumu;
 3. saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu;
 4. Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes pozitīva atzinuma, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojuma un koku ciršanas lēmuma saņemšanas gadījumā izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus fasādei pret laukumu.

 

4. Dzīvojamās mājas jaunbūve Rīgā, Miera ielā 101 (kad. Nr. 0100 025 0095)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus par:

 1. atbilstību apbūves mērogam;
 2. fasāžu dalījumam un logu proporcijām;
 3. iesniegt koriģētos risinājumus Būvvaldē pirms būvprojekta iesniegšanas atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai.

 

5. Daudzdzīvokļu ēkas pārbūve Rīgā, Ropažu ielā 75 (kad. Nr. 0100 086 0224)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus:

 1. koriģēt 3. stāva stiklojumu;
 2. koriģēt ieejas mezglu;
 3. harmonizēt ielas fasādi.

 

6. Jaukta tipa ēkas jaunbūve Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (2A) (kad. Nr. 0100 051 2034)

Lēmums:

 1. būvniecības iecere nav uzskatāma par pietiekamu risinājumu (labiekārtojuma koncepts, skaidrs funkcionālais zonējums un sasaiste ar ārtelpu, arhitektūras kvalitāte);
 2. rīkot atklātu arhitektūras konkursu, pamatojoties uz RTIAN 8.1 un 370. punktā noteikto;
 3. atteikt izdot būvatļauju.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X