17 | 07 | 2019
A+
A-

10.07.2019. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 10.07.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu athitekte M. Veinberga
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja palīdze J. Ieviņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte I. Šablovska

Nepiedalās:

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

4 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
nav jautājumu par detālplānojuma izstrādi;
1 jautājums par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Centrālā siltumpunkta pārbūve par veikalu Ozolciema ielā 46 k-6 (79. grupa, 2104. grunts)

Pasūtītājs: SIA „Gabriēla”
Projektētājs: SIA „BK ROYAL”

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

2. Tirdzniecības un pakalpojumu ēkas jaunbūve Lielirbes ielā 29 (75. grupa, 703. grunts)

Pasūtītājs: SIA ,,Tirdzniecības centrs Pleskodāle”
Projektētājs: SIA ,,MARK arhitekti”

Lēmums:

izdod būvatļauju ar nosacījumiem, tai skaitā ar nosacījumu fasāžu detalizācijas risinājumus iesniegt izvērtēšanai Būvvaldē projektēšanas laikā (līdz būvprojekta iesniegšanai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai).

 

3. Biroju ēkas jaunbūve Malienas iela 1 k-1 (122. grupa, 27. grunts)

Pasūtītājs: SIA ,,M.S. AQUA”
Projektētājs: SIA ,,CREO GROUP”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

4. Laboratorijas ēkas pārbūve Brīvības gatvē 366 (92. grupa, 786. grunts)

Pasūtītājs: SIA ,,E. Gulbja laboratorija”
Projektētājs: SIA ,,GB Studio”

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. Dzīvojamā ēka ar komerciālām platībām K. Barona ielā 5 (28. grupa, 80. grunts)

Pasūtītājs: SIA BMS Tehnoloģija”

Lēmums:

  • neatbalstīt tikai fasāžu konkursa rīkošanu, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 14. pantu; rīkojams konkurss visai jaunbūvei;
  • pielāgojot nolikumu jaunbūvei, koriģēt nolikuma 4.1., 5.1., 5.2. apakšpunktu; konkursa programmai pievienojama hidroģeoloģiskā izpēte un dendrologa vai arborista atzinums, lai noteiktu pazemes būves vai pazemes stāvu potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamajiem kokiem konkrētajā objektā un apkārtējās teritorijās, vai koku ciršanas atļauja;
  • veidojama tieša iebrauktuve savā pagalmā atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 307.6 apakšpunktam.

 

IX Citi jautājumi

1. Esošās ēkas pārbūves un dzīvojamās ēkas ar komerciālām platībām jaunbūves mets Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts)

Projektētājs: SIA VVV Architecture”

Jautājums noņemts no darba kārtības.

 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūves mets Zvejnieku ielā 34 (62. grupa, 17. grunts)

Pasūtītājs: SIA NASAU”
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

atbalstīt iesniegto risinājumu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X