21 | 07 | 2021
A+
A-

14.07.2021. Būvvaldes padomes sēdes lēmumi

Sēdes norises laiks: 14.07.2021., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes
Arhitektu nodaļas vadītāja p.i.
L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. L.Sarma (G. Kalīte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja p.i. A.Madarniece (V. Brūzis)
Arhitektūras pārvaldes
Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece
 A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I.Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte E. Mendziņa
Apstādījumu inspekcijas vadītāja Z.Treimane(G.Princis)
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktora p.i. G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietnieka pilsētvides attīstības jautājumos p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja G. Aurīte

IX Citi jautājumi

 

 1. Paku robotu novietošana Rīgas pilsētā

Lēmums:

 1. aicināt Rīgas domes Pilsētas komiteju un Rīgas domes Publiskās ārtelpas un pilsētvides komisiju risināt jautājumu par paku robotu, pakomātu un citu līdzīgu iekārtu izvietošanas tīkla attīstību, t.sk. par nepieciešamību izstrādāt koncepciju/vadlīnijas iekārtu izvietošanai;
 2. līdz pirmajā punktā minēto darbību veikšanai paku robotu novietošanā izvērtēt:
 3. a) esošā seguma atbilstību konkrētās iekārtas prasībām;
 4. b) stiprinājumu risinājumu pie pamatnes;
 5. c) novietnes ietekmi uz transporta un gājēju plūsmām;
 6. d) neaizņemt normatīvi nepieciešamo autostāvvietu skaitu;
 7. e) arhitektonisko risinājumu un iederību konkrētajā vidē;
 8. f) esošo elementu pieblīvējumu konkrētajā vidē;
 9. g) neizvietot Rīgas vēsturiskā centra teritorijā.

 

 1. Atkritumu novietņu un velo stāvvietu tipveida risinājumi Rīgā

Lēmums:

pilnveidot piedāvātos risinājumus:

 1. a) veidot slēgtu apdari daļā, kur paredzēti atkritumu konteineri;
 2. b) krāsu gammu un materialitāti pielāgot katrai konkrētajai videi;
 3. c) pārdomāt nepieciešamību tik lielu apjomu izvietošanai;
 4. d) pārdomāt risinājumu velosipēdu novietošanai/pieslēgšanai;
 5. e) risināt vides pieejamību;
 6. f) rast iespēju izstrādāt vēl citus tipveida risinājumus.

 

 1. Dzīvokļa mājas pārbūves mets Rīgā, Vijciema iela 6 (kad. Nr. 0100 086 2090)

Lēmums:

nav novērsts Būvvaldes padomes 22.07.2020. sēdē norādītais, neatbalstīt metu, turpināt risinājuma uzlabošanu atbilstoši padomes lemtajam.

 

 1. “Preses nama” pārbūves par viesnīcu, biroju ēku un daudzfunkcionālu centru izmaiņas Rīgā, Balasta dambī 2 (kad. Nr. 0100 062 0137)

Lēmums:

 1. ņemot vērā, ka objekts atrodas pie Krišjāņa Valdemāra ielas – nozīmīgas pilsētas maģistrāles, virzīt izskatīšanai Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 11. panta trešo punktu;
 2. paust Būvvaldes viedokli, ka fasāžu apdares pārveidojumi ietekmē jaunbūves vizuālo tēlu un arhitektoniskās individualitātes raksturu;
 3. saņemt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu saskaņā ar Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi” 9.4. apakšpunktu.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X